Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / ETK 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ETK 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Örgün Tutay
Yüksel Örgün Tutay
Dersin Amaçları Evrensel etik ilkeleri ve değerleri temelinde mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki sorumluluk ve risklerin değerlendirilmesi. Küresel bilinç ve kariyer sorgulanması yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Etik sözcüğünün kökeni, anlamı, tarihsel gelişimi; Etik Teorileri ve Etik Türleri, Etiğin evrensel ve bireysel özgürlük boyutu; Hak ve Özgürlük, suç ve ceza ve meslek ahlakının tartışılması; Etik karar verme süreçleri; Mühendislik kavramı ve mühendislik etiğinin ilkelerinin tartışılması. Mesleki sorumluluk ve mesleki risklerin değerlendirilmesi, Mühendislik etiğinin pratik uygulamalar ile tartışılması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki becerileri kazanır
I. Etik ve meslek etiği kavramlarını tanımlama ve yorumlama
II. Etiğin evrensel ve bireysel özgürlük boyutunu anlama
III. Etik karar verme süreçlerini tanıma
IV. Mühendislik kavramı ve mühendislik etiği ilkelerini öğrenme
V. Mesleki sorumluluğu kavrama ve değerlendirilme
VI Mesleki risklerin değerlendirilmesi
VII. Grup çalışması
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar İTÜ Kütüphanesi ve internet
Diğer -
Ders Kitabı Prof.Dr. Yüksel Örgün Mühendislik Etiği Ders Notu
Diğer Referanslar -Onbaşıoğlu, S. U., (2003), Mühendislik Etiği, Doğa Yayıncılık, İstanbul, ISBN 973-97305-6-1
-Schinzinger,R. Martin,M. W. (2000), Introduction to engineering ethics, Boston: McGraw Hill, İTÜ MERKEZ KÜTÜPHANE, TA157 .S35 2000, p.260
-Bilimsel araştırmada etik ve sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2002
-Cevizci, A. (2002), Etiğe Giriş, Felsefe Dizisi 20.Kitap,Paradigma Yayınları, İstanbul, ISBN 975-7819-26-3
-Doug Lennick & Fred Kiel, Moral Intelligence (Etik Zekâ, İş Performansının Arttırılması ve Liderlik Başarısı), Soyak Yayınları, 2005
-Frankena, William K, Etik, İmge Kitabevi, Ankara 2007
-Haynes, Felicity Eğitimde Etik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, “The ethical school” kitabından çeviren Semra Kunt Akbaş, ISBN 975-539-351-X, 2002
-Kant,I. (2003), Ethica; Etik Üzerine Dersler, Pencere Yayınları, “Eine Vorlesung über Ethik” kitabından çeviren Oğuz Özügül, ISBN 975-8460-54-4
-Zekai Şen, Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik, Su Vakfı Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024