Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / RES 107 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe TEKNİK RESİM
İngilizce Technical Drawing
Dersin Kodu
RES 107 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Çağlar Akkaya
Çağlar Akkaya
Dersin Amaçları 1.Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak,
2.Teknik resimler üzerinde ölçülendirme becerisi kazandırmak,
3.Standart makina elemanlarını çizebilme becerisi kazandırmak,
4.Bilgisayar destekli teknik resim çizebilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm
Prensipleri, Görünüşlerin Çizilmesi, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Bilgisayar Destekli Teknik
Resmin Prensipleri, Temel Çizim Komutları, Temel Düzenleme Komutları, Bilgisayar Destekli 2-Boyutlu
Çizim.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Serbest elle çizebilme ve yazma,
II. Teknik resimleri ölçülendirme
III. Makina parçalarının görünüşlerini çizebilme,
IV. Makina parçalarının kesit görünüşlerini çizebilme,
V. Bilgisayar ortamında 2-boyutlu çizebilme,
VI. 2-Boyutlu resimlerin çıktısını alabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Günhan, A., 1974. Tasarı Geometri Dersleri, İstanbul.
2. MEGEP – Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi: http://www.megep.meb.gov.tr/
3. Kurt, S., Gerdemeli, İ., İmrak, E., Mühendislik Çiziminin Esasları, Cilt I-II, 2015, Birsen Yayınevi.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022