Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / DNK 201E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe DNK201E Dinamik - CRN 12193
İngilizce DynamiDNK201E Dynamics - CRN 12193
Dersin Kodu
DNK 201E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemil Kurtcebe
Dersin Amaçları Öğrenme amaçları : Newton Mekaniğini kullanarak, ideal cisimler (parçacık ve katı cisim) için kuvvetler etkisini göz önüne alarak dinamik model oluşturma ve modeli çözebilme. Özel başlıklarla;
• Duran ve hareketli gözlemciye göre hareketin tanımlaması ve modellemesi
• Merkezi kuvvet etkisi altındaki hareketin anlaşılması
• İki boyutlu Rijit cisim hareketi temel prensiplerinin anlaşılması
• Üç boyutlu Rijit cisim hareketi temel prensiplerinin anlaşılması
• Titreşim analizi temel prensiplerinin anlaşılması
Dersin Tanımı Tanımlar ve temel kavramlar. Parçacık kinematiği. Genel düzlemsel ve doğrusal hareket. İzafi hareket. Parçacık kinetiği. Newton kanunları. Parçacıklar sistemi için impuls ve momentum prensipleri. Parçacıklar sistemi için iş ve enerji. Merkezcil kuvvet etkisinde hareket. Çarpışma. Değişken kütleli hareket. Katı cisim kinematiği. Katı cisim kinetiği. Katı cisim için iş enerji impuls ve momentum. Katı cismin sabit eksenli dönmesi. Katı cismin düzlemsel dönmesi. Katı cismin titreşimi.
Dersin Çıktıları Dersi geçen öğrenciden beklentiler:
1. Parçacık hareketini çözülebilmek için uygun eksen takımını seçebilmek ve kullanabilmek (a2,e3,i1,k1)*
2. Parçacık hareketini seçilen (sabit/hareketli) eksenlere göre tanımlayabilmek (a2,e3,i1,k1)*
3. İvmeli hareket eden eksen takımında dinamik modeli kurabilmek (a2,c1,e3,i1,k1)*
4. Momentumun/enerjinin korunumu gibi integral formdaki hareket denklemlerini parçacık için kullanabilmek (a2,c1,e3,i1,k1)*
5. Momentumun/enerjinin korunumu gibi integral formdaki hareket denklemlerini rijit cisim için kullanabilmek (a2,c1,e3,i1,k1)*
6. Düzlemsel harekette, rijit cisim için dinamik model oluşturabilmek ve analiz edebilmek(a2,c1,e3,i1,k1)*
7. Üç boyutlu harekette, rijit cisim için dinamik model oluşturabilmek ve analiz edebilmek(a2,c1,e3,i1,k1)*
8. Uzayda iki-cisim problemi yardımı ile yörünge hesabı yapabilmek (a2,c1,e3,i1,k1)*
9. Titreşim durumunda temel basit problemleri modelleyebilmek ve analiz edebilmek (a2,c1,e3,i1,k1)*
Önkoşullar (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD
veya FIZ 111 MIN DD
veya FIZ 111E MIN DD
veya FIZ 113 MIN DD
veya FIZ 113E MIN DD
veya GMI 103 MIN DD
veya GUV 103 MIN DD)
ve (MAT 101 MIN DD
veya MAT 101E MIN DD
veya MAT 103 MIN DD
veya MAT 103E MIN DD
veya GMI 099 MIN DD
veya GUV 099 MIN DD
veya MAT 111 MIN DD
veya MAT 111E MIN DD)
Gereken Olanaklar Hesap Makinesi
Diğer -
Ders Kitabı Sandor, B.I., Engineering Mechanics : Dynamics, 1983, Prentice-Hall, Inc.
Diğer Referanslar Meriam, J.L., Kraige, L.G., Engineering Mechanics, Wiley , SI Version, 3rd ed., 1993.
Huang ,Dynamics.
Riley, W.F., and Sturges, L.D., Engineering Mechanics: Dynamics, Wiley, 1996.
Riley, W.F., and Sturges, L.D., Engineering Mechanics: Dynamics, 2nd ed. and Dynamics Software for Student Set, Wiley, 1996.
Riley, W.F., and Sturges, L.D., Engineering Mechanics: Dynamics, 2nd ed. and Statics
and Mechanics of Materials: An Integrated Approach Set, Wiley, 1996.
Şuhubi, E., Dinamik.
Beer, F.P. and Johnston, E.R., Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, 5th ed., McGraw-Hill, 1996.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023