Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / DNK 201E - DNK201E Dinamik - CRN 12300
 

DNK 201E - DNK201E Dinamik - CRN 12300

Dersin Amaçları

Öğrenme amaçları : Newton Mekaniğini kullanarak, ideal cisimler (parçacık ve katı cisim) için kuvvetler etkisini göz önüne alarak dinamik model oluşturma ve modeli çözebilme. Özel başlıklarla;
• Duran ve hareketli gözlemciye göre hareketin tanımlaması ve modellemesi
• Merkezi kuvvet etkisi altındaki hareketin anlaşılması
• İki boyutlu Rijit cisim hareketi temel prensiplerinin anlaşılması
• Üç boyutlu Rijit cisim hareketi temel prensiplerinin anlaşılması
• Titreşim analizi temel prensiplerinin anlaşılması

Dersin Tanımı

Tanımlar ve temel kavramlar. Parçacık kinematiği. Genel düzlemsel ve doğrusal hareket. İzafi hareket. Parçacık kinetiği. Newton kanunları. Parçacıklar sistemi için impuls ve momentum prensipleri. Parçacıklar sistemi için iş ve enerji. Merkezcil kuvvet etkisinde hareket. Çarpışma. Değişken kütleli hareket. Katı cisim kinematiği. Katı cisim kinetiği. Katı cisim için iş enerji impuls ve momentum. Katı cismin sabit eksenli dönmesi. Katı cismin düzlemsel dönmesi. Katı cismin titreşimi.

Koordinatörleri
Cemil Kurtcebe
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024