Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / DNK 201E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dinamik
İngilizce Dynamics
Dersin Kodu
DNK 201E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cuma Yarım
Dersin Amaçları 1. Dinamiğin temel kavram ve fikirlerini anlamak
2. Dinamiğin birbiriyle bağlantılı ancak ayrı temel ilkelerini ve bu ilkeler arasındaki farkları kavramak, ilkeleri uygun olan problemlere uygulamayı öğrenmek
3. Dinamik problemlerin çözümü için farklı yaklaşımları tanımak
4. Katı mekanik sistemlerin dinamik analizini sistematik olarak yapmak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek
5. Mekanik titreşimlerin temellerini tanımak ve tek serbestlik dereceli sistemleri çalışmak
Dersin Tanımı Temel tanımlar ve kavramlar
Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket; Genel eğrisel hareket; Bağıl ve kısıtlı
hareket
Parçacık kinetiği: Hareket denklemleri; İş-enerji ilkesi; Lineer itme-momentum
ilkesi; Açısal impuls-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri; Çarpışma; Güç
Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği: Öteleme; Sabit bir eksen etrafında dönme; Genel düzlemsel hareket (geometrik yaklaşım, bağıl hareket, ani dönme merkezi)
Katı cisimlerin düzlemsel kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İmpulse-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri
Katı cisimlerin 3-B kinematiği: Sabit bir eksen etrafında dönme; Genel hareket
Katı cisimlerin 3-B kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İmpulse-momentum ilkesi
Katı cisimler için titreşimin temelleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. doğru serbest cisim diyagramları çizebilir
2. mekanik sistemlerin hareketini tanımlamak için en uygun koordinat eksen
takımını seçebilir,
3. gerçek ve etkin kuvvetler, dış ve iç kuvvetler arasındaki farkları bilir ve farklı
tipteki kuvvetlerin etkime şeklini anlar
4. dinamik problemleri matematiksel modellere dönüştürebilir
5. parçacık sistemlerinin ve katı cisimlerin dinamik analizini gerçekleştirebilir,
6. uygun mekanik ilkeleri dinamik problemlere uygulayabilir
7. titreşen basit mekanik sistemleri modelleyebilir ve analiz edebilir
Önkoşullar (FIZ 101 MIN DD veya/or FIZ 101E MIN DD veya/or FIZ 111 MIN DD veya/or FIZ 111E
MIN DD veya/or GMI 103 MIN DD veya/or GUV 103 MIN DD) ve/and (MAT 101 MIN DD
veya/or MAT 101E MIN DD veya/or MAT 103 MIN DD veya/or MAT 103E MIN DD veya/or
GMI 099 MIN DD veya/or GUV 099 MIN DD veya/o rMAT 111 MIN DD veya/or MAT 111E
MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024