Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / IML 325E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION
İngilizce ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Dersin Kodu
IML 325E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bülent Bölat
Bülent Bölat
Dersin Amaçları 1. Deneysel çalışmanın mantıksal adımlarını, uygulayarak öğrenme: kavramlaştırma, planlama, uygulama, veri toplama, işleme, irdeleme, değerlendirme, sunuş.
2. Takım halinde çalışma yeteneğini geliştirme.
3. Temel ölçme donanımının çalışma, kalibrasyon ve kullanım ilkelerini öğrenme ve uygulama.
4. Deneysel ölçümlerde, duyarlılık, çözünürlük, hata, belirsizlik, hassasiyet ve doğruluk kavramlarını anlama ve uygulama.
Dersin Tanımı Ölçme ile ilgili temel kavramlar. Ölçmenin dinamik analizi. Deney verilerinin belirsizlik ve istatistik analizi.Temel elektrik ölçümleri ve sensörler. Veri toplama ve işleme. Boyut, alan, basınç, akış, sıcaklık, ısı, kuvvet, şekil
değiştirme ve titreşim ölçümleri için yöntemler ve sensörler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Ölçmenin temel kavramlarını ve dinamiğini öğrenecek, (a)
2. Ölçmede belirsizlik ve istatiksel analiz hakkında bilgi sahibi olacak, (a)
3. Mühendislik uygulamalarında kabul edilebilir tolerans kavramını öğrenecek,
4. Mühendislik uygulamalarında deneysel yöntemleri ve veri analizi tekniklerini kullanmak için gerekli
bilgi ve becerileri edinecek, (b)
5. Takım çalıGmalarına etkin olarak katılma becerisi geliGtirecek, (d)
6. Klasik ölçme yöntemlerinin yanısıra, yeni yöntemlere ve veri iGleme tekniklerine iliGkin bilgi sahibi
olacaktır.
7. Deneysel sonuçları analiz etme ve sunma becerisi kazanacaklardır. (g)
Önkoşullar (MUK 209 MIN DD veya MUK 209E MIN DD veya MUK 205 MIN DD veya MUK 205E MIN DDveya MEK 205 MIN DD veya
MEK 205E MIN DD veya MEK 207 MIN DD
veya MEK 207E MIN DD) ve
(TER 205 MIN DD veya TER 205E MIN DD veya MAK 212 MIN DD veya MAK 212E MIN DD veya MAK 216 MIN DD veya
MAK 216E MIN DD veya MAK 218 MIN DD veya MAK 218E MIN DD)
Gereken Olanaklar Aşağıdaki deneylerin tümü yapılacak ve raporlandırılacaktır.
1.Temel elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve potansiyometre karakteristiğinin çıkarılması.
2.Veri toplama ve sinyal işleme .
3.Kuvvet, moment, gerilme, Gekil değiştirme ölçümü.
4.Titreşim ve gürültü ölçümü ve frekans analizi.
5.Basınç ölçümü ve kalibrasyonu.
6.Hız ölçümü ve kalibrasyonu.
7.Sıcaklık ölçmeleri ve kalibrasyonu.
8.Işınım ölçmeleri.
Diğer Ödevler ve laboratuar deneylerinde bilgisayar ile hesaplama, grafik çizimi, veri toplama ve işleme, elektronik ve yazılı kataloglardan cihaz seçme
uygulamaları yapılacaktır.
Ders Kitabı Experimental Methods for Engineers, J. P. Holman, Fifth Ed., McGraw-Hill, 1989.
Diğer Referanslar 1.O. F. Genceli, “Ölçme Tekniği”, Birsen Yayınevi, 1995
2.E. O. Doebelin, “Measurement Systems: Application and Design”, Fourth Ed., McGraw- Hill, 1990
3.T. G. Beckwith, R. D. Marangoni, and J. H. Lienhard, “Mechanical Measurements” 5th ed. (Addison-Wesley, 1993).
4.R. S. Figliola, D. E. Beasley, “Theory and Design for Mechanical Measurements” 2 nd Ed., John Wiley & Sons, 1995.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020