Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / DNK 201E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dinamik
İngilizce Dynamics
Dersin Kodu
DNK 201E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Arcan Yanık
Arcan Yanık
Dersin Amaçları 1. Dinamiğin temel kavram ve fikirlerini anlamak
2. Dinamiğin birbiriyle bağlantılı ancak ayrı temel ilkelerini ve bu ilkeler arasındaki
farkları kavramak, ilkeleri uygun olan problemlere uygulamayı öğrenmek
3. Dinamik problemlerin çözümü için farklı yaklaşımları tanımak
4. Katı mekanik sistemlerin dinamik analizini sistematik olarak yapmak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek
5. Mekanik titreşimlerin temellerini tanımak ve tek serbestlik dereceli sistemleri çalışmak
Dersin Tanımı Temel tanımlar ve kavramlar
Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket; Genel eğrisel hareket; Bağıl ve kısıtlıhareket
Parçacık kinetiği: Hareket denklemleri; İş-enerji ilkesi; Lineer itme-momentumilkesi; Açısal itme-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri; Çarpışma; Güç
Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği: Öteleme; Sabit bir eksen etrafında dönme;
Genel düzlemsel hareket (geometrik yaklaşım, bağıl hareket, ani dönme merkezi)
Katı cisimlerin düzlemsel kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentumilkesi; Temel korunum ilkeleri
Katı cisimlerin 3-B kinematiği: Sabit bir eksen etrafında dönme; Genel hareket
Katı cisimlerin 3-B kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentumilkesi
Katı cisimler için titreşimin temelleri
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Russell Hibbeler, Engineering Mechanics:Dynamics, in SI Units 14th Edition, Pearson Publishing, 2016
Diğer Referanslar • Beer-Johnston-Clausen: Vector Mechanics For Engineers Dynamics Sl UNITS, Mc Graw Hill, 2004
,• Prof.Dr. Mehmet Bakioğlu , Prof.Dr. Ünal Aldemir, Mühendislik Mekaniği Dinamik, Beta Yayınevi 2012
• Prof.Dr. Mehmet Bakioğlu, Arş. Grv. Arcan Yanık, Mühendislik Mekaniği Dinamik: Çözümlü Problemler Beta Yayınevi 2013
• M. H. Omurtag , Dinamik, Birsen Yayınevi, 2015
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024