Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MUK 207E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mukavemet
İngilizce Strenght of Materials
Dersin Kodu
MUK 207E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şule Selçuk
Şule Selçuk
Dersin Amaçları 1.Mukavemetin temel kavram ve prensiplerini öğretmek
2. Bütün zorlanma durumları için gerilme ve şekil değiştirme hesaplarını yapabilme becerisini kazandırmak
3. Bunları mühendislik uygulama ve tasarımlarında kullanabilme becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Temel Kavramlar. Malzemelerin Mekanik Özellikleri. Eksenel Normal Kuvvet. Kesme. Eğilme. Elastik Eğri. Burulma. Kolon Burkulması. Gerilme ve Şekil Değiştirme Durumları. Mukavemet Hipotezleri. Birleşik Zorlanmalar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Düzlemsel şekillerin geometrik özelliklerini tanıyacaktır,
2. Taşıyıcı sistemlerde mesnet tepkilerini ve kesit tesirlerini hesaplayacaktır, (a)
3. İki temel gerilme tipini ayırt edecektir,
4. İç kuvvet ve momentleri kullanarak gerilmeleri hesaplayacaktır,
5. Birleşik zorlanma halindeki gerilmeleri hesaplayacaktır, (e)
6. Asal gerilmeleri Mohr Gerilme Çemberi yardımıyla hesaplayacaktır, (e)
7. Çeşitli sistemlerde ortaya çıkan şekil değiştirmelerini hesaplayacaktır, (e)
8. Statik belirsiz sistemlerde bilinmeyen kuvvet ve şekil değiştirmeleri hesaplayacaktır, (e)
9. Mühendislikte güvenlik ve ekonomi öğelerini optimize edecektir. (c, e)
Önkoşullar STA 201 MIN DD OR STA 202 MIN DD OR STA 204 MIN DD OR MEK 205 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Mustafa Savcı, Alaeddin Arpacı, 2007, Mukavemet, Teorik Esaslar, Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., ISBN:975-511-106.
R.C.Hibbeler, 2004, Mechanics of Materials, Prentice Hall, ISBN:0-13-124-571.
Diğer Referanslar R.C.Hibbeler, 2004, Mechanics of Materials, Prentice Hall, ISBN:0-13-124-571. Mustafa İnan, 2001, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı, ISBN:975-7463-05.
Mehmet Bakioğlu, 2001, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
ISBN:975-486-435.
Mehmet Omurtag, 2005, Mukavemet Cilt-I, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., ISBN:975- 511-431. Mehmet Omurtag, 2005, Mukavemet Cilt-N, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., ISBN:975-511-432.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020