Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / IML 405 - Uygulamalı İmalat Projesi
 

IML 405 - Uygulamalı İmalat Projesi

Dersin Amaçları

1. İmalat tasarımdan imalata tüm süreçlerden geçerek tasarımın önemini yaşayarak öğretmek.
2. Yaratıcılık ve yenilikçilik yeteneğini geliştirmek.
3. Mühendislik ve tasarım bilgilerini özel bir probleme uygulayabilme becerisi kazandırmak.
4. Tamamen yeniye yönelik bir tasarım faaliyeti için çözüm arama tekniklerini öğretmek.
5. Grup çalışması bilincini oluşturmak.

Dersin Tanımı

İmalat tasarıma giriş, imalat tasarım metodolojisi. Tasarımın fazları, istekler listesi, fonksiyon strüktürü oluşturma, çözüm arama yöntemleri, fonksiyonel sentez. Özel bir problem için çok
sayıda çözüm oluşturulması. En uygun çözümün seçilmesi ve projelendirilmesi. Projenin sunulması, tartışılması. İmalat safhasına geçiş. Deneme çalışması. Yarışma.

Koordinatörleri
Ersan Üstündağ
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024