Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 429 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Genel bilgiler, termodinamik çevrimde buhar kazanlarının yeri.
Buhar kazanları sınıflandırılması ve konstrüksiyonu. Projelerin Verilmesi
Yardımcı elemanlar
Verim tayini;
Yanma esasları Kısa sınav.
Yanmanın kontrolü, ocak ön boyutlandırma.
Buhar kazanlarında ışınımla ısı geçişi,
Dönem Ara Tatili
Ocak sıcaklığının hesabı Kısa sınav.
Kazan ön boyutlandırması, Taşınım yüzeylerinde ısı geçişi.
Taşınım ısı geçiş yüzey hesabı.
Ara sınav; Gazların dolaşımı.
Yük kayıpları. Baca hesabı.
Projelerin değerlendirilmesi
Buhar kazanlarında enerji ekonomisi, Proje Teslimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023