Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 213 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials science
Dersin Kodu
MAK 213 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - 1 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Celaletdin Ergun
Celaletdin Ergun
Dersin Amaçları 1. Malzeme Bilmi için esas teşkil kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi
2. Malzeme Bilminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3. Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı ilişkiyi öğretmek
4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilmi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek
Dersin Tanımı Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Dersin İçeriği Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi.
Dersin Çıktıları 1.Kimyasal bileşim, atomic bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
2.Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Miller indislerini,
3.Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesi için kullanılan test tekniklerini,
4.Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini,
5.Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını,
6.Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini,
7.Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar yok
Diğer
Ders Kitabı Donald R. ASKELAND, “The Science and Engineering of Materials”, 3rd ed., PWS Pub.Co, 1994.

"Introduction to Materials Science for Engineers" , James F. Shackelford, McMillan Pub. Co. 1992
Diğer Referanslar 1. Introduction to Materials Science for Engineers" , James F. Shackelford, McMillan Pub. Co. 1992,
2. Class notes
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022