Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 204E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Abdüsselam Altunkaynak
Dersin Amaçları 1.Akışkanın tanımını ve birim sistemlerini vermek,
2.Hidrostatik prensiplerini ve basınç kuvvetlerinin hesabını vermek,
3.İdeal ve gerçek akışkanların,bir, iki ve üç boyutlu akımları için temel denklemlerini elde etmek,
(süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri) ve uygulamak,
4.Potansiyel ve potansiyel olmayan akımları incelemek,
5.Sınır tabakası,boyut analizi ve benzeşim kavramınlarını vermektiir.
Dersin Tanımı Giriş. Birim sistemleri. Hidrostatik. Bir noktada basınç. Basınş kuvvetlerinin hesabı. Akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımların temel denklemleri (süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri). İdeal akışkanların bir boyutlu akımları. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları. İdeal akışkanların iki (üç) boyutlu akımları. Potansiyel akımlar. Gerçek akışkanların iki (üç) boyutluakımları. Sınır tabakası kavramı.Boyut Analizi ve Benzeşim.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Akışkanın tanımını ve birim sistemlerini öğrenirler.
2. Hidrostatik prensiplerini ve yüzeylere etkiyen basınç kuvvetlerinin hesabını öğrenirler.
3. İdeal ve gerçek akışkanların; bir, iki ve üç boyutlu akımları için temel denklemleri (süreklilik,enerji ve impuls-momentum denklemleri)ve uygulamalarını öğrenirler.
4. Çevrintili ve çevrintisiz akımları öğrenirler.
5. Sınır tabakası,boyut analizi ve benzeşim kavramınlarını öğrenirler.
6.Ve öğrendiklerini uygulayabilme becerilerini kazanırlar.
Önkoşullar MAT 102 – MAT 102E veya (or) MAT 104 - MAT 104E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Streeter,V.,L.,Wylie E.,B., 1998, Fluid Mechanics, Mc Graw Hill, ISBN:0-07-548015-.
Frank M.White, 1987, Fluid Mechanics, Mc Graw Hill, ISBN:0-07-Y66525-.
W.L.McCabe,J.c.Smith,P.Hariott, 2005, Unit Operations of Chemical Engineering,7th edition,
McGraw Hill, ISBN:007-124710-6.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023