Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 339 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makina Elemanları I
İngilizce Machine Design I
Dersin Kodu
MAK 339 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 4 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cemal Baykara
Dersin Amaçları 1. Makina konstrüksiyonunda, analiz safhası ile makina elemanlarının tanıtılması
2. Fonksiyonel ve mukavemet hesapları için temel mühendislik bilimleri kullanarak matematik modeller kurmak, mevcut tecrübi modeller yardımı ile giriş-çıkış değerlerini bulmak
3. Standardlar ve dizayn kriterlerini kullanmak.
4. Hayal gücü, yaratıcılık ve önseziyi geliştirmek ve tecrübe kazandırmak.
5. Tasarlama ve sentez safhaları için gerekli bilgi ve kabiliyeti sağlamak ve prototip imalatı, deneme ve pazarlama ileri safhalarına hazırlamak.
Dersin Tanımı Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları. Kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, cıvata bağlantılar ve vida mekanizmaları, pimler, pernolar, yaylar, miller ve akslar, kavramalar, yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar.
Dersin Çıktıları 1. Kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantılarının şekillendirilmesi ve hesaplanması.
2. Şekil ve kuvvet bağlı mil göbek bağlantılarında kullanılan elemanların tanıtılması ve standartları. Kamalar, profilli miller, pim bağlantıları, sıkma ve pres geçmeler, ara elemanlı sürtünmeli bağlantılarının şekillendirme ve hesap tarzları.
3. Pim ve pernoların tanıtılması, standardları ve hesaplanmaları.
4. Cıvata bağlantıları ve vida mekanizmalarının, vida diş profillerinin tanıtılması ve standardları, cıvata mekaniği ve cıvata ve vida bağlantılarındaki zorlanmaların hesabı ve boyutlandırma, öngerilmeli cıvata bağlantılarının hesabı.
5. Malzemenin elastik davranışı, yayların kullanılma maksatları ve özellikleri, çubuk, helisel, spiral, özel metal yayların ve kauçuk yayların tanıtılması ve hesapları.
6. Aks ve millerin şekillendirilmesi, standardları, gerilme, deformasyon ve titreşim hesapları.
7. Çözülemeyen ve çözülebilen kavramaların şekillendirilmesi, özellikleri, kullanılma sınırlamaları, dinamik davranışları, ısı dengesi.
8. Yağlama; sürtünme ve aşınma, yağlayıcılar ve özellikleri, viskozite, sıcaklık ve basınç tesirleri, katıklar.
9. Yağlama teorisi, yük taşıyıcı film teşkili, Reynolds diferansiyel denklemi.
10. Kaymalı yataklar; dıştan basınçlandırılmış eksenel ve radyalyataklar ve hidrodinamik eksenel ve radyal yatakların şekillendirilmesi ve yük taşıma ve durumlarının tayini ve yatak sıcaklığının hesabı.
11. Yuvarlanmalı yatakların şekillendirilmesi, standardları, statik ve dinamik yüklerde yatak büyüklüğünün tayini, Stribeck ve Palmgren-Eschmann denklemleri, Temel yük sayısı ve Temel ömür değişken yük ve değişken devir sayılarında hesaplama, yatak ömrünün istatistiki karakteri.
12. Tatbikat ve ödevler yardımı ile Makina Elemanlarının seçimi ve fonksiyonel ve mukavemet hesaplarının yapılmak sureti ile boyutlandırılması, standardların ve dizayn kriterlerinin kullanılması.
Önkoşullar Teknik Resim, Mukavemet, Malzeme
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders Notları
Diğer Referanslar 1. Joseph Edward Shigley, Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill International Editions, First Metric Edition, 1986.
2. Tochtermann/Bodenstein, Konstruktionselemente des Machinenbaues 1,2, Springer-Verlag
3. Juvinall, R.J. and Marshek, K.M., Fundamentals of Machine Component Design, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2000.
4. Deutschman, A.D., Wilson,C.E and Michels, W.J., Machine Design, Prentice Hall, 1996.
5. Cameron, A. The Principles of Lubrication, Longmans, 1966
6. Moore, D.F., Principles and Applications of Tribology, Pergamon Press, 1975.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021