Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 228 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği I
İngilizce Fluid Mechanics I
Dersin Kodu
MAK 228 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erkan Ayder
Dersin Amaçları 1.Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2.Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve
problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı emel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar,
Manometreler ve Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde
öteleme ve dönme, Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem
kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin
korunumu,Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin
diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve
potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki ortak ve farklı yönleri bilme,
viskozite, yüzeysel gerilime ve buharlaşma basıncı gibi kavramları içeren problemleri
çözebilme yeteneği
2. Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini , etki noktasını ve momenti
hesaplayabilme
3. Akışları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan,
sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz, sürtünmeli/sürtünmesiz, laminer/türbülanslı, tek
boyutlu/iki boyutlu/üç boyutlu olarak sınıflandırabilme
4. Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme
5. Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek
6. Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen
sistemlere akış dolayısı ile etkiyen kuvvet ve momentleri hareket miktarı
denklemi yardımı ile hesaplayabilme
7. Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine
uygulama
Önkoşullar MAT 201 ve BIL 104
(MAT 201E and BIL 104E)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı F. M. White (Çev. Kadir Kırkköprü, Erkan Ayder, 2004), 1999, Fluid Mechanics, 7th Edition, Literatür Kitabevi.
Diğer Referanslar 1-B.R. Munson, D.F. Young and T. H. Okiishi, 2006, Fundamentals of Fluid
Mechanics, 5th Edition, J. Wiley and Sons.
2- V.L. Streeter, E.B. Wylie, 1983, Fluid Mechanics, McGraw
Hill.
3-J.H. Shames, 1992, Mechanics of Fluids, Mc Graw Hill.
4-Çengel, Y., Cimbala, C (Çev. Ed. Tahsin Engin, 2008), 2007, Fluid
Mechanics,1st Edition, Güven Kitabev
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023