Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 4040 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Buhar Kazanları
İngilizce Steam Boilers
Dersin Kodu
MAK 4040 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yakup Erhan Böke
Dersin Amaçları 1.De?i?ik tipteki buhar kazanlarynyn tanytymy
2.Buhar kazanlarynyn tasarym esaslary için gerekli bilgiler kazandyrmak
Dersin Tanımı Buhar kazanlarynyn tanymy, synyflandyrylmasy, konstrüksiyonu, yardymcy
elemanlary; Ocaklar ve yakma sistemleri; Ocak tasarymy, ocakta ysy geçi?i; Isy
kayyplary ve verim; Ocak sycakly?ynyn tayini; Buhar kazanlarynyn ysyl hesaby.
Gazlaryn dola?ymy, yük kayby, baca hesaby.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Buhar kazanlary hakkynda temel bilgiler ve kavramlar(l)
2. Bir buhar kazanynda ocak, konveksiyon yüzeyleri ve yardymcy elemanlarda
ysyl, basynç kayyplary, mukavemet ve maliyet hesaplaryny yapabilme becerisi.(e)
3. Buhar kazany projesi yapabilme beceresi (c,e,g)
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Onat, K., Genceli, O.F. ve Arysoy, A., 1998, Buhar Kazanlarynyn Isyl Hesaby,
Teknik Yayyncylyk Tanytym A.?..
Diğer Referanslar Genceli, O.F., 1997, Buhar Kazanlary Konstrüksiyon ve Yardymcy Elemanlary,
Birsen Yayynevi.
Babcock and Wilcox, 1992, Steam, its Generation and Use, New York.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023