Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Kırkköprü
Dersin Amaçları 1. Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak,
2. Akışkanlar mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Genel kavramlar, Duran akışkanlar. Akış kinematiği. Sakınım denklemlerinin integral formu. Hareket miktarı denklemi. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Navier-Stokes denklemleri. Boyutsal çözümleme ve benzerlik. Borularda akış. Laminer ve Türbülanslı sınır tabaka. Boru sürtünme ve yersel yük kayıpları. Sıkıştırılabilir akış. Türbomakinalar. Su darbeleri.
Dersin Çıktıları 1. Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki ortak ve farklı yönleri bilme, viskozite, yüzeysel gerilme ve buharlaşma basıncı gibi kavramları içeren problemleri çözebilme yeteneği,
2. Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini, etki noktasını ve momenti hesaplama,
3. Akışları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan, sıkıştırılabilirsıkıştırılamaz,sürtünmeli/sürtünmesiz, laminer / türbülanslı, tek /iki boyutlu / üç boyutlu olarak sınıflandırabilme,
4. Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme,
5. Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek,
6. Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış dolayısı ile etkiyen kuvvet ve momentleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabilme,
7. Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine uygulama,
8. Boru sistemlerindeki akışlarda boru sürtünme ve yersel yük kayıpları hesapları yapabilme ve Moody diagramını kullanabilme,
9. Cisimlere akış dolayısı ile etkiyen direnç/sürükleme ve taşıma/kaldırma kuvveti kavramını bilme ve ilgili basit hesaplar yapabilme,
10. Pompa ve Türbin karakteristiği, tanımlanan bir sistem için doğru pompayı ve türbini belirleyebilme.
Önkoşullar Mathematics II (MAT 104E)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı F. M. White, “Fluid Mechanics”, 4th Edition, McGraw Hill, 1999 ve Türkçe çevirisi (Kadir Kırkköprü, Erkan Ayder), Literatür Yayınevi, 2004.
Diğer Referanslar 1. B.R. Munson, D.F. Young and T. H. Okiishi, “Fundamentals of Fluid Mechanics”, 3.
Basım, J. Wiley and Sons, NewYork, 1998.
2. R.W. Fox, A.T. McDonald, “Introduction to Fluid Mechanics”, 4. Basım, SI sürümü V.L. Streeter,
3. E.B. Wylie, “Fluid Mechanics”, Mc Graw Hill, 1983.
4. J.H. Shames, “Mechanics of Fluids”, Mc Graw Hill, 1992.
5. Cengel , Y.A. and Cimbala, J.M., “ Akışkanlar Mekaniği/ Temelleri ve Uygulamaları”, Mc Graw Hill, 2006 ve Türkçe Çeviri Editörü ( Tahsin Engin), Güven Bilimsel Yayınevi, 2007.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020