Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 341 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makina Elemanları I
İngilizce Machine Design I
Dersin Kodu
MAK 341 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 5 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hikmet Kocabaş
Dersin Amaçları 1. Makina konstrüksiyonunda, analiz safhası ile makina elemanlarının tanıtılması
2. Fonksiyonel ve mukavemet hesapları için temel mühendislik bilimleri kullanarak matematik modeller kurmak, mevcut tecrübi modeller yardımı ile giriş-çıkış değerlerini bulmak. Standartlar ve dizayn kriterlerini kullanmak.
3. Hayal gücü, yaratıcılık ve önseziyi geliştirmek ve tecrübe kazandırmak.
4. Tasarlama ve sentez safhaları için gerekli bilgi ve kabiliyeti sağlamak ve prototip imalatı, deneme ve pazarlama ileri safhalarına hazırlamak.
Dersin Tanımı Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları. Kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, cıvata bağlantıları ve vida mekanizmaları, pimler, pernolar, yaylar, miller ve akslar, kavramalar, yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar.
Dersin Çıktıları 1. Kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantılarının şekillendirilmesi ve hesaplanması.
2. Şekil ve kuvvet bağlı mil göbek bağlantılarında kullanılan elemanların tanıtılması ve standartları. Kamalar, profilli miller, pim bağlantıları, sıkma ve pres geçmeler, ara elemanlı sürtünmeli bağlantılarının şekillendirme ve hesap tarzları.
3. Pim ve pernoların tanıtılması, standardları ve hesaplanmaları.
4. Civata bağlantıları ve vida mekanizmalarının, vida diş profillerinin tanıtılması ve standartları, cıvata mekaniği ve civata ve vida bağlantılarındaki zorlanmaların hesabı ve boyutlandırma, öngerilmeli civata bağlantılarının hesabı.
5. Malzemenin elastik davranışı, yayların kullanılma maksatları ve özellikleri, çubuk, helisel, spiral, özel metal yayların ve kauçuk yayların tanıtılması ve hesapları.
6. Aks ve millerin şekillendirilmesi, standartları, gerilme, deformasyon ve titreşim hesapları.
7. Çözülemeyen ve çözülebilen kavramaların şekillendirilmesi, özellikleri, kullanılma sınırlamaları, dinamik davranışları, ısı dengesi.
8. Yağlama; sürtünme ve aşınma, yağlayıcılar ve özellikleri, viskozite, sıcaklık ve basınç tesirleri, katıklar.
9. Yağlama teorisi, yük taşıyıcı film teşkili, Reynolds diferansiyel denklemi.
10. Kaymalı yataklar; dıştan basınçlandırılmış eksenel ve radyal yataklar ve hidrodinamik eksenel ve radyal yatakların şekillendirilmesi ve yük taşıma ve durumlarının tayini ve yatak sıcaklığının hesabı.
11. Yuvarlanmalı yatakların şekillendirilmesi, standartları, statik ve dinamik yüklerde yatak büyüklüğünün tayini, Stribeck ve Palmgren-Eschmann denklemleri, Temel yük sayısı ve Temel ömür değişken yük ve değişken devir sayılarında hesaplama, yatak ömrünün istatistiki karakteri.
12. Tatbikat ve ödevler yardımı ile Makina Elemanlarının seçimi ve fonksiyonel ve mukavemet hesaplarının yapılmak sureti ile boyutlandırılması, standartların ve dizayn kriterlerinin kullanılması.
Önkoşullar Ön Koşul Dersleri: Teknik Resim, Mukavemet
Gereken Olanaklar
Diğer I. Dersle ilgili duyurular ve ödev teslimi http://www.ninova.itu.edu.tr internet adresinden yapacaktır.
II. Geç teslim edilen ödevler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ödevlerin tekrarı mümkün değildir.
III. Dersin yılsonu başarı notunun AA olabilmesi için, yılsonundaki ham notun en az 80 olması gereklidir.
IV. Yılsonundaki ham notu 45’in altında olan öğrencinin başarı notu kesinlikle FF’dir.
V. Dersin yılsonu sınavına girmek için (vize şartı), derse en az %70 devam etmiş olmak gereklidir.
Ders Kitabı Makine Elemanları I Ders Notları, Prof.Dr. Aybars Çakır, Prof. Dr. Cemal Baykara,… (Ders notları fotokopiden temin edilebilir)
Diğer Referanslar Joseph Edward Shigley, Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill International Editions, First Metric Edition, 1986.
Haberhauer/Bodenstein, Machinenelemente, 11. Auflage, Springer, 2001
Juvinall, R.J. and Marshek, K.M., Fundamentals of Machine Component Design, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2000.
Deutschman, A.D., Wilson,C.E and Michels, W.J., Machine Design, Prentice Hall, 1996.
Cameron, A. The Principles of Lubrication, Longmans, 1966
Moore, D.F., Principles and Applications of Tribology, Pergamon Press, 1975.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020