Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 4038E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji Santralleri
İngilizce Power Plants
Dersin Kodu
MAK 4038E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşegül Abuşoğlu
Dersin Amaçları 1.Yenilenebilir, tükenir, alternatif enerji kaynaklarını ve rezervleri tanıtmak.
2. Enerji santralların özelliklerini, tasarıma esas temel kriterleri, elektromekanik donanım ve
inşaat yapılarını (hidroelektrik santrallar) tanıtmak.
3. Enerji(elektrik) maliyetine etken parametreleri değerlendirmek.
4. Enerji santrallerinin oturmuş ekserji ve eksergoekonomik analiz yöntemlerini öğretmek.
Dersin Tanımı Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynakları. Enerji pazarı etüdü. Enerji Santrallar tipleri ve özellikleri. Enerji maliyeti hesabı. Enerji santralların çevresel etkisi.
Dersin Çıktıları 1. Konvansiyonel ve alternatif enerji kaynaklarını tanıyarak bunların elektrik üretiminde kullanılmasını teknik ve ekonomik olarak değerlendirmek.
2. Birim enerji maliyetini hesaplayabilmek.
3. Çeşitli tip santralların birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini saptamak.
4. Enerji pazarını , talebi etüd edebilmek.
5. Üretimle tüketimi dengeleme yöntemlerini saptamak.
6. Konvansiyonel termik santrallarda mecut ana donanımları ve işlevleri ile ilgili temel bilgiler.
7. Termik santrallarda çevrim verimini iyileştirici yöntemleri saptamak
8. Termodinamiğin ikinci kanununa bağlı ekserji ve maliyetlendirme yöntemleriyle elektrik santrallerinin rasyonel analizini yapabilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Power Plant Engineering, A. K. Raja, A. P. Srivastava, M. Dwivedi, New Age International Publishers, 2006.
2. Power Plant Engineering, R. K. Hegde, Pearson, 2015.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024