Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 215 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Temel kavramlar ve tanımlar. Boyutlar ve birimler. Sistem. Sistemin özelikleri.
2. Hal ve denge. Hal değişimleri ve çevrimler. Basınç. Sıcaklık. Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası. Saf madde ve özelikleri. Saf maddenin fazları ve faz değişimi. Özelik diyagramları ve tabloları.
3. Özelik diyagramları ve tabloları. Mükemmel gaz ve hal denklemi. Gerçek gazlar. Sıkıştırılabilme çarpanı. Karşılıklı haller ilkesi. Diğer hal denklemleri.
4. Termodinamiğin birinci yasasına giriş. Termodinamiğin 1. Yasası (Kapalı sistemler için). Isı ve iş.
Özgül ısılar. Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları.
Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları. Katı ve sıvıların özgül ısıları.
Termodinamiğin 1. Yasası (Açık sistemler için). Kütlenin korunumu. Enerjinin korunumu. Akış işi. Sürekli akışlı açık sistemler.
Sürekli akışlı açık sistemler. Zamanla değişen açık sistemler. Düzgün akışlı dengeli açık sistem.
Termodinamiğin 2. Yasası. Isı makinaları. Soğutma makinaları ve ısı pompaları. Tersinir ve tersinmez hal değişimi. Carnot çevrimi ve ilkeleri. Mutlak termodinamik sıcaklık ölçeği.
Clausius eşitsizliği. Entropi. Entropinin artışı ilkesi. Termodinamiğin Üçüncü Yasası.
Saf maddenin entropi değişimi. Sıcaklık-Entropi (T-s) diyagramı.
Mükemmel gazların entropi değişimleri. Tersinir sürekli akış işi. Bazı makinaların adyabatik verimleri.
Kullanılabilirlik (Ekserji) ve İkinci yasa çözümlemesi. Kapalı Sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi.
Açık Sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023