Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 211E - Olasılık ve İstatistik
 

MAK 211E - Olasılık ve İstatistik

Dersin Amaçları

Makina ve İmalat Mühendisliği öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verileri yorumlayabilir hale getirmek.

Dersin Tanımı

Giriş, örneklemler, kümeler ve olasılığın rolü. Örneklem ortalaması, medyanı, aralığı ve standart sapması. Grafik gösterimler. Olasılık, örneklem uzayı, istatistiksel olaylar, Venn şeması, çarpım kuralı, permutasyon ve kombinasyon kavramları. Bir istatistiksel olayın olasılığı, koşullu olasılık, Bayes kuralı. Ayrık ve sürekli veri. Rastgele değişkenler, ayrık ve sürekli olasılık dağılımları, bileşik olasılık dağılımları. Rastgele değişkenlerin ortalaması, varyansı, kovaryansı ve korelasyonu. Bazı sürekli ve ayrık olasılık dağılımları. Normal dağılım, normal eğrisi altında kalan alanın hesabı, uygulamalar. Temel örneklem dağılımları, merkezi limit teoremi. Kestirim. En çok olabilirlik kestirim yöntemi. İstatistiksel hipotezlerin testi. Basit lineer regresyon ve korelasyon katsayısı. İstatistiksel Deney Tasarımı. İstatistiksel Kalite Kontrol.

Koordinatörleri
Hakan Öksüzoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024