Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 4029E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Advanced Fluid Mechanics
Dersin Kodu
MAK 4029E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İlyas Bedii Özdemir
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere uygulama ve araştırmaya yönelik ileri düzeyde akışkanlar mekaniği problemleri
ve çözüm yöntemlerini uygulamalı olarak aktarmak
2. Öğrenciyi ilgili yüksek lisans programına hazırlamak.
Dersin Tanımı Temel tanımlar ve bünye denklemi. Kütle, momentum ve enerjinin korunum denklemleri. Akış kinematiği. Kelvin kuramı. Dönümlülük kavramı, Bernouille denklemi, Crocco kuramı, Dönümlülük denklemi. Seçilmiş bazı akışların analitik çözümleri: Couettte, Poiseuille, Stokes, Durgunluk noktası ve Düşük Reynold sayılı akışlar, Sınır tabakası yaklaşımı, Jet ve Ardiz akışları.
Dersin Çıktıları 1. Sakınım denklemlerini kullanarak temel akış problemlerini analitik olarak çözebilme ve çözümler
üzerinde yorum yapabilme becerisi(a,e).
2. Düşük Reynolds sayılı akışlar için geçerli olan denklemleri türetme, çözme ve bu tür akışların

uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olma(a,e)
3. Laminer sınır tabaka teorisi hakkında bilgi sahibi olma ve sınır tabaka problemlerini benzerlik
yöntemi ile çözebilme becerisi(e)
4. Laminer düzlemsel ve silindirik jetlerin çözümlerini elde etme ve yorum yapabilme becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021