Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 215 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Temel kavramlar ve tanımlar. Boyutlar ve birimler. Sistem. Sistemin özelikleri. Hâl ve denge. Hâl değişimi ve çevrim. Basınç.
2 Sıcaklık. Termodinamiğin sıfırıncı yasası. Saf madde ve özelikleri. Saf maddenin fazları ve faz değişimi. Özelik diyagramları ve tabloları.
3 Özelik diyagramları ve tabloları (devam) Mükemmel gaz ve mükemmel gaz denklemi. Gerçek gaz. Sıkıştırılabilme çarpanı. Genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramı. Diğer hâl denklemleri.
4 Termodinamiğin birinci yasasına giriş. Isı ve iş. Kapalı sistemler için birinci yasa. Özgül ısılar.
5 Mükemmel gazların iç enerjileri, entalpileri ve özgül ısıları. Katıların ve sıvıların özgül ısıları.
6 Açık sistemler için termodinamiğin birinci yasası. Kütlenin korunumu. Enerjinin korunumu. Akış işi.
7 Sürekli akışlı açık sistemler.
8 Zamana bağlı açık sistemler.Düzgün akışlı açık sistemler.
9 Termodinamiğin ikinci yasası. Isı makinaları. Soğutma makinaları ve ısı pompaları. Tersinir ve tersinmez süreçler. Carnot çevrimleri. Carnot ilkeleri. Termodinamik sıcaklık ölçeği.
10 Clausius eşitsizliği. Entropi.
11 Entropinin artışı ilkesi. Termodinamiğin üçüncü yasası.
12 Saf maddenin entropi değişim. Sıcaklık-entropi (T-s) diyagramı.
13 Mükemmel gazların entropi değişimi. Tersinir süreli akış işi. Bazı cihazların adyabatik verimleri
14 Kullanılabilirlik (ekserji) ve ikinci yasa çözümlemesi.
15
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024