Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / IML 206 - Akışkanlar Mekaniği
 

IML 206 - Akışkanlar Mekaniği

Dersin Amaçları

İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak ve
akışkanlar mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme ve problemleri çözmede
kullanma becerisini kazandırmak.

Dersin Tanımı

Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve Basınç
ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde öteleme ve dönme, Korunum
denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport
Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Boyut analizi ve
benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar,
Dalmış cisimler etrafında akış, Türbomakinalar.

Koordinatörleri
Hakan Öksüzoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023