Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 213 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Giriş, Malzeme Türleri, Malzeme Seçimi, Atomsal Yapı. İyonik Bağ, Kovalent Bağ,Metalik Bağ İkincil Bağlar.
2 Kristal Yapı, Doğrultu ve Düzlemlere ait Miller İndisler. Metal Yapıları,
3 Seramik Yapıları, Polimer yapıları, X Işını Difraksiyonu, Kristal Kusurları,
4 Noktasal kusurlar, Yayınma, Katı Hal Yayınması, Çizgisel Kusurlar: Dislokasyonlar, Kayma Sistemleri,
5 Yüzeysel kusurlar. Tane yapısı. Elektron Mikroskobu,
6 Ödev 1 Vize 1, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Çekme özellikleri,
7 Sertlik Özellikleri, Darbe Özellikleri ve Kırılma özellikleri,
8 Yorulma Özellikleri, Sürünme Özellikleri,
9 Faz Kavramı, Faz Diyagramları,
10 Terazi Kuralı, Yavaş (Kararlı) Soğumada Yapı Oluşumu,
11 Ödev 2 Vize 2, Ötektoid ve Peritektik Faz Diyagramları, Fe-C Faz Diyagramı, Diğer Önemli İkili Sistemler
12 Faz Dönüşümlerinde Zaman Etkisi, ZSD Diyagramları, Yayınmalı Dönüşümler, Yayınmasız Dönüşümler,
13 Çeliklerde Sertleşebilme Kabiliyeti,
14 Ödev 3 Çökelme Sertleşmesi, Yumuşatma Tavı, Yeniden Kristalleşme.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024