Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 204E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şevket Çokgör
Dersin Amaçları 1.Akışkanın tanımını ve birim sistemlerini vermek,
2.Hidrostatik prensiplerini ve basınç kuvvetlerinin hesabını vermek,
3.İdeal ve gerçek akışkanların,bir, iki ve üç boyutlu akımları için temel denklemlerini elde etmek, (süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri) ve uygulamak,
4.Potansiyel ve potansiyel olmayan akımları incelemek,
5.Sınır tabakası,boyut analizi ve benzeşim kavramınlarını vermektir.
Dersin Tanımı 1.To give the definition of fluids and unit systems,
2.To give the principles of hydrostatic and calculation of pressure forces,
3.To evaluate the basic equations for ideal and real fluids in the case of one,two and three dimensional flows.( continuity, energy and impuls-momentum equations.) and their applications. 4.To examine the rotational and irrotational flows.
5.To give the boundary layer,dimensional analyses and similitude concepts.
Dersin Çıktıları Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week)

Yarıyılı (Semester)
5
Makina Mühendisliği / İmalat Mühendisliği Mechanical Engineering / Manufacturing Engineering
Zorunlu (Compulsory)
MAT 102 – MAT 102E veya (or) MAT 104 - MAT 104E
Temel Bilim (Basic Sciences)
Laboratuar (Laboratory)
-
İnsan ve Toplum Bilim (General Education)

Dersin Dili (Course Language)
Türkçe/İngilizce Turkısh/Englısh

Temel Mühendislik (Engineering
Science)
Mühendislik Tasarım (Engineering Design)75%25%
--
Giriş. Birim sistemleri. Hidrostatik. Bir noktada basınç. Basınş kuvvetlerinin hesabı. Akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımların temel denklemleri (süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri). İdeal akışkanların bir boyutlu akımları. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları. İdeal akışkanların iki (üç) boyutlu akımları. Potansiyel akımlar. Gerçek akışkanların iki (üç) boyutlu akımları. Sınır tabakası kavramı.Boyut Analizi ve Benzeşim.
Introduction.Unit systems.Hydrostatic.Pressure at a point.Calculation of pressure forces.Kinematics of fluids.Basic equations of one dimensional flow (continuity, energy and impuls-momentum equations).One dimensional flow of ideal fluids.One dimensional flow of real fluids.Two and three dimensional flow of ideal fluids.Potential ( irrotational ) flows.Two and three dimensional flows of real fluids.Boundary layer.Dimensional Analyses and Simililitude.
Önkoşullar MAT 102 – MAT 102E veya (or) MAT 104 - MAT 104E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024