Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 313 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. HAFTA
Bölüm 1 Isı geçişi ve kavramlar, Enerjinin korunumu ilkesi
Bölüm 2 Isı iletim denklemi, Maddenin ısıl özelikleri, Sınır ve başlangıç şartları
2. HAFTA
Bölüm 3 Sürekli Rejim, Bir Boyutlu Isı İletimi, düzlemsel duvar, Radyal sistemlerde ısı iletimi, Isı üretimi olan sistemlerde iletim.
3. HAFTA
Genişletilmiş yüzeylerde ısı iletimi-kanatlar
4. HAFTA
Bölüm 4 Sürekli Rejim, İki Boyutlu Isı İletimi-Değişkenlere ayırma yöntemi
Bölüm 5 Zamana bağlı ısı iletimi, Yığılı sistemler
5. HAFTA
Düz levhada tam çözüm, zamana bağlı çok boyutlu ısı iletimi-grafik yöntemle çözüm
Isı geçişinde sayısal yöntemler-Tanıtım
6. HAFTA
Bölüm 6 Taşınıma Giriş- Isı taşınımı korunum denklemleri, Sınır tabakalar, laminer ve türbülanslı akış, Sınır tabaka benzerliği, Boyutsuz parametreler, Reynolds benzeşimleri, Türbülans etkileri, boyut analizi
Yıliçi Sınavı 1 (28.03.2022 Pazartesi, Saat 08:30-10:30)
7. HAFTA
Bölüm 7 Dış akış, deneysel yöntem, düz levha üzerinde akış, Integral metod,
silindir üzerinde akış, boru demetleri üzerinden akış
8. HAFTA
Bölüm 8 İç akış, hidrodinamik inceleme, Isıl inceleme, enerji dengesi, borularda laminer akış
Borularda laminer akış, taşınım bağıntıları
9. HAFTA
Bölüm 9 Doğal taşınım, formülasyon, benzerlik yaklaşımları, laminer doğal taşınım
Türbülanslı doğal taşınım, ampirik bağıntılar, birlikte doğal ve zorlanmış taşınım
10. HAFTA
Bölüm 10 Kaynama ve yoğuşma
Yıliçi Sınavı 2 (25.04.2022 Pazartesi, Saat 08:30-10:30)
11. HAFTA
Ara Tatil Haftası
12. HAFTA
Bölüm 11 Isı Değiştiricileri, ısı değiştirici tipleri, toplam ısı geçiş katsayısı
Logaritmik sıcaklık farkı, Etkenlik-NTU yöntemi
13. HAFTA
Bölüm 12 Işınım Temel Yöntemler ve Özelikler, temel kavramlar, ışınım şiddeti
Siyah cisim ışınımı, yüzey yayması, yutması, yansıtması ve geçirgenliği, Kirchoff yasası, gri yüzey, çevresel ışınım
14. HAFTA
Bölüm 13 Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi, Şekil faktörü, Siyah yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi, Eşit dağılı yayan, gri yüzeylerden oluşan çerçevelerde ışınım,
Işınım ve taşınımın bir arada gerçekleşmesi, Gaz ışınımı
Yıliçi Sınavı 3 (23.05.2022 Pazartesi, Saat 08:30-10:30)
15. HAFTA
Bölüm 13 Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi, Şekil faktörü, Siyah yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi, Eşit dağılı yayan, gri yüzeylerden oluşan çerçevelerde ışınım,
Işınım ve taşınımın bir arada gerçekleşmesi, Gaz ışınımı
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022