Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 204E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zerefşan Kaymaz
Dersin Amaçları 1. Akışkanlar mekaniği temel prensiplerini tanıtmak
2. Akışkan hareketinin eşitliklerle ifade etmeyi göstermek
3. Öğrencilerin, akışkan problemlerinin çözümünde eşitliklerini kullanma yetisini kazanmasına yardımcı olmak
Dersin Tanımı Bu derste akışkan hareketinin temel prensipleri öğretilmekte ve teorinin uygulamaları yapılmaktadır. Dersin bazı alt başlıkları: akışkanlar mekaniğine giriş ve temel tanımlamalar, akışkanların kinematiği, akışkan statiği, manometreler ve basınç ölçümleri, su altında bulunan cisimlere etkiyen hidrostatik kuvvet, kütle, momentum ve enerji korunumu, Reynolds taşınım teoremi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, dönüşlü ve dönüşssüz akımlar, vortisiti, akım çizgileri, potansiyel çizgiler, temel akım türleri, akışkan içindeki cisimler üzerinden akış, atmosferik akımlar ve yaklaşımlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan bir öğrenci:
1. Gauss ve Stokes teoremleri ile ilgili problemleri çözebilmek için, skaler, vektör, tansör işlemlerini, gradyan, diverjans ve döngü kavramlarını ve bunlarla ilgili matematiksel işlem yapmayı bilir.
2. Akımları Uniform/Uniform olmayan, Daimi/Daimi olmayan, Sıkıştırılabilir/Sıkıştırılamayan, Laminer/Türbülanslı, 1D/’D/3D akışların sınıflandırmasını yapabilir, ve bir akışdaki kütle akım hızını, hacimsel akım hızını (debi), ortalama akım hızını ve momentum akısındaki değişim hızını hesaplayabilir.
3. Viskoz akışkan problmelerini çözebilmek için viskozite, kayma geirlmesi, deformasyon hızı, Newtonyen ve Newtonyen olmayan akışkan özellklerini bilir
4. Akışkanın hız alanı, akım çizgisi, yörünge ve Lagrange ve Eulerian kavramları tanımını bilir.
5. Hidrostatik kanunu, ve basınç hesaplamalarını ve manometer problemlerini çözer
6. Suyun altına daldırılmış ojeler üzerine etkiyen akışkan basıncını, kuvvetin etkime noktasını ve momentlerni hesaplar
7. Diferansiyel ve integral yaklaşımı kullanarak problemleri çözebilmek için akışkan, system, control hacmi kavramlarını bilir
8. Kütlenin korunumu, Newton’un 2. kanunu (momentum korunumu), ve termodinamik kanunları gibi sistemin temel kanunlarını bilir ve ilgili problemleri çözer.
9. Bernoulli eşitliğinin hem momentumun korunumu ve hem de enerjinin korunumu eşitliklerini kullanarak çıkarmasını yapar
10. Farklı basınç tiplerin (static basınç, stagnation basıncı, dinamik basınç), ve bunların ölçüm teknikleirni bilir (static basınç ölçer, duvara iliştirilen basınç ölçer, pitot tüpü) ve hız, kütle akım hızı ölçme tekniklerini bilir.
11. Bir akışkan parçacığının döngülü hareketini bilir ve girdap (dönüşlü/vortex) akımların özelliklerini ve vortisitiyi belirleyebilir, hesaplayabilir.
12. Sıkıştırılamayan, sürtünmesiz ve döngüsüz akım problemlerinin atmosferik akımlara ve uçan cisimlere uygulayabilir
13. Sıkıştırılamayan, sürtünmesiz, ve döngüsüz bir akım için akım fonksiyonu ve potansiyel fonksiyonun hesaplanmasını bilir
14. Elemanter akımlarını sınıflandırmasını ve özelliklerini bilir, süperpoziyon tekniği ile doğadaki gerçek akımlara yaklaşım yapabilir.
Önkoşullar temel matematik ve fizik dersleri
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Introduction to Fluid Mechanics, R.W. Fox and A.T. MacDonald, 1985
• Fluid Mechanics, F. M. White, 2005 (this has also Turkish translation)
Diğer Referanslar 1. Akışkanlar Mekaniği:Temelleri Ve Uygulamaları, Y.A. Çengel ve J. M. Cimbala, 2008, Güven Yayınları
2. Fluid Mechanics of the Atmosphere, R.A. Brown, 1991
3. Fluıd Mechanics, P.K. Kundu, 1990
4. Fluid Mechanics For Physicists, T:E. Faber, 1995
5. Fluid Mechanics, Atıl Bulu, 2001, İTÜ
6. Fluid Mechanics, Shaum Series
7. Akışkanlar Mekaniği, Haluk Örs, 1995
8. Akışkanlar Mekaniği, Erdoğan Şuhubi, 1995
9. Ders yansıları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024