Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakan Öksüzoğlu
Dersin Amaçları 1.Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2.Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme
ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar,
Manometreler ve Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde
öteleme ve dönme, Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve
sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin
korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin
diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım
ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli
akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler
etrafında akış, Sınır tabaka denklemleri, Sıkıştırılabilir akış, Türbomakinalar, Su
darbeleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:1. Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki
ortak ve farklı yönleri bilme, vizkosite, yüzeysel gerilime ve buharlaşma basıncı
gibi kavramları içeren problemleri çözebilme yeteneği
2. Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini, etki noktasını ve momenti hesaplama
3. Akışları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan, sıkıştırılabilirsıkıştırılamaz, sürtünmeli/sürtünmesiz, laminer / türbülanslı, tek /iki boyutlu / üç
boyutlu olarak sınıflandırabilme
4. Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme
5. Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek
6. Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış
dolayısı ile etkiyen kuvvet ve momentleri hareket miktarı denklemi yardımı ile
hesaplayabilme
7. Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine
uygulama
8. Boru sistemlerindeki akışlarda boru sürtünme ve yersel yük kayıpları hesapları
yapabilme ve Moody diagramını kullanabilme
9. Cisimlere akış dolayısı ile etkiyen direnç/sürükleme ve taşıma/kaldırma kuvveti
kavramını bilme ve ilgili basit hesaplar yapabilme
10. Pompa ve Türbin karakteristiği, tanımlanan bir sistem için doğru pompayı ve
türbini belirleyebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı F. M. White (Çev. K. Kırkköprü, E.Ayder, 2004), 1999, Fluid Mechanics,4th Ed.Literatur
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020