Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 366E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe UYGULAMALI TERMODİNAMİK
İngilizce Applied Thermodynamics
Dersin Kodu
MAK 366E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mesut Gür
Dersin Amaçları Güç Çevrimlerinin kısa bir tekrarı, Gaz karışımları. Dalton, Amagat yasaları. Hava su buharı karışımı. Psikrometri, Adyabatik doyma. Buharlaşmalı soğutma. Doğal ve zorlanmış su soğutma kuleleri. Reaktif gaz karışımları. Teorik ve gerçek yanma. Hava-yakıt oranı. Formasyon entalpisi. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarının içinde yanma olan sistemlere uygulanması. Adyabatik alev sıcaklığı, Standart hal Gibbs fonksiyonu, Kimyasal denge, Kimyasal denge kıstası, Denge sabiti. Mükemmel gazlar için denge sabitinin çıkarılması. Joule-Thomson katsayısı- Soğutma sistemlerindeki rolü.
Dersin Tanımı 1. Temel termodinamik dersini geçmiş öğrencilerin termodinamik bilgilerini geliştirmek ve,
2. Bu bilgilerini termodinamiğin çeşitli çalışma alanlarında kullanabilir hale getirmektir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1- Çengel, Y. and Boles, M., “Thermodynamics, an Engineering Approach”, McGraw-Hill, Boston, 2008.
2- Çengel, Y. ve Boles, M., “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, (Çev. T. Derbentli), McGraw-Hill ve Literatür, İstanbul, 1996.;
Diğer Referanslar 1-Fundamentals of Classical Thermodynamics”, VanWylen G.J. and Sonntag R.E., John Wiley, New York, (1994).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023