Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / ETK 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ETK 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cevza Candan
Cevza Candan
Dersin Amaçları Ders kapsamında öğrencilerin; mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olarak, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal süreçleri değerlendirmelerine yardımcı olacak etik kavram ve teorileri ile mühendilik etiği hakkında bilgilendirmek
Dersin Tanımı Etiğin, evrensel ve bireysel özgürlük boyutunun önemi, evrensel etik ilkeler ve değerler, etik teoriler, mühendislik etiği ve ilkeleri, iş etiği, mesleki etik kodlar, mesleki ikilemlerin irdelenmesi ve tartışılması.
Dersin Çıktıları • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci
• Mesleki etik kodlar konusunda bilgi sahibi olma
• Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi
• Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama özelliği
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Onbaşıoğlu, S. U. (2003), Mühendislik Etiği, Doğa Yayıncılık, İstanbul, ISBN 973-97305-6-1
Carl Mitcham & R. Shannon Duval, 2000, Engineering Ethics, Prentice Hall, ISBN:0-8053-6436-.T
Diğer Referanslar Mike W. Martin & Roland Sclinzinger, 1989, Ethics in Engineering, McGraww-Hill.
C.Whitbeck, 1998, Ethics in Engineering Practice and Research, Cambridge University Press.
Atayman,V. (2005), Etik , Donkişot Yayınları, Temel Kültür ve Düşünce Dizisi, ISBN:9756511354, 83s.
Aydın,İnayet.P. (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem A Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul, ISBN 975-6802-42-01
Cevizci,A. (2002), Etiğe Giriş, Felsefe Dizisi 20.Kitap,Paradigma Yayınları, İstanbul, ISBN 975-7819-26-3
Haynes,F. (2002), Eğitimde Etik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, “The ethical school” kitabından çeviren Semra Kunt Akbaş, ISBN 975-539-351-X
Kant,I. (2003), Ethica; Etik Üzerine Dersler, Pencere Yayınları, “Eine Vorlesung über Ethik” kitabından çeviren Oğuz Özügül, ISBN 975-8460-54-4
Kuçuradi,I. (1999), Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Türk Felsefesi ya da Simurg Dizisi:5, Ankara 1999, 195s., ISBN 975-7748-13-7
MacIntyre,A.(2001a), Ethik’in Kısa Tarihi: Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla, Türkçesi ve Sunuş: Hakkı Hünler ve Solmaz Zelyut Hünler, Paradigma Yayınları, İstanbul , ISBN 975-7819-23-9
Özlem, D. (2004), Etik - Ahlak Felsefesi-, Bütün Eserlerine Doğru:12, İnkılap Kitapevi, İstanbul, ISBN 975-10-2248-7
Pieper,A. (1999), Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,“Einführung in die Etik” kitabından çevirenler Veysel Atayman, Gönül Sezer, ISBN 975-539-194-0
Resnik, D.B. (2004), Bilim Etiği , Ayrıntı Yayınları, İstanbul, “The Ethics of Science An Introduction” kitabından çeviren Vicdan Mutlu, ISBN 975-539-402-8
Schinzinger,R. Martin,M. W. (2000), Introduction to engineering ethics, Boston: McGraw Hill, İTÜ MERKEZ KÜTÜPHANE, TA157 .S35 2000, p.260
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020