Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 341 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makina Elemanları I
İngilizce MACHINE DESIGN I
Dersin Kodu
MAK 341 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Parlar
Dersin Amaçları 1. Mesleğe adını veren teknik sistemler olan makinaları oluşturan temel elemanların tanıtılması
2. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esaslarının verilmesi
3. Öğrencinin çeşitli konstrüksiyonlar için uygun elemanın seçim ve hesabı için gerekli bilgiye sahip olmasının sağlanması.
4. Makina elemanları ile ilgili standartların tanıtılması.
Dersin Tanımı Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları; zorlanma, emniyet ve güvenilirlik kavramları. Kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları. Vidalı bağlantılar ve hareket vidaları. Mil-göbek Bağlantıları, Pimler, Pernolar, Yaylar, Miller ve Akslar, Kavramalar. Triboloji; sürtünme, aşınma, yağlayıcılar, yağlama tekniği. Kaymalı ve Rulmanlı yataklar, Sızdırmazlık Elemanları.
Dersin Çıktıları Kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantılarının şekillendirilmesi ve
hesaplanması .(c,e)
II. Mil göbek, pim ve perno bağlantılarında,kullanılan elemanların tanıtılması
ve hesaplanmaları
III. Cıvata bağlantıları hesabı ve boyutlandırılması .(c,e)
Yayların kullanılma maksatlarıve özellikleri, tanıtılmasıve hesapları.
V.Aks ve millerinşekillendirilmesi, standardları, gerilme, deformasyon ve titreşimhesapları. (a)
VI.Çözülemeyen ve çözülebilen kavramalarınşekillendirilmesi(c).
VII.Yağlama teorisi, yük taşıyıcıfilm teşkili, Reynolds diferansiyel denklemi. (a)
VIII.Kaymalı, yuvarlanmalıyataklarınşekillendirilmesi, standardları, yatak mrününistatistiki karakteri.
Önkoşullar RES 105 ve MUK205 ve MAL 201
Gereken Olanaklar cn
Diğer cn
Ders Kitabı Ders Notlarımevcut
Diğer Referanslar • L. Ulukan “Yağlama Tekniği”, İTÜ Matbaası, 1978.
• L. Ulukan, “Çözülebilen Kavramalar ve Dengeleme Kavramaları”, İTÜ Matbaası, 1971.
• M. GEDİKTAŞ, V. TEMİZ, İ.M. PALABIYIK, ve Z. PARLAR, “Makina Elemanları Problemleri”, Çağlayan Kitabevi, 1999.
• F.C. Babalık, “Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri”, Dora Yay. Bursa, 2009.
• M.Akkurt, “Makina Elemanları Birinci Cilt” Birsen Yayınevi, 1997.
• M.Akkurt, “Makina Elemanları Üçüncü Cilt” Birsen Yayınevi, 1998.
• A. Bozacı, İ. Koçaş, Ö.Ü. Çolak, “Makina Elemanlarının Projelendirilmesi”, Çağlayan Kitabevi, 2001.
• R.L. Norton, “Machine Design An Integrated Approach”, Prentice Hall, 2000.
• R.C. Juvinall, K. Marshek, “Fundamentals of Machine Component Design” John Wiley & Sons, 2000.
• C.R. Mischke, J.E. Shigley, “Mechanical Engineering Design” McGraw-Hill, 2000.
• Haberhauer, H., Bodenstein, F., “Maschinenelemente”, 14. Auflage, Springer, 2007
• Khurmi, R.S., Gupta, J.K., A Textbook of Machine Design, Euroasia Pub., 2010
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022