Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 208 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği I
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 208 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Levent Ali Kavurmacıoğlu
Dersin Amaçları 1 - Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2 - Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde öteleme ve dönme, Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu,Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik,
Dersin Çıktıları 1 - Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki ortak ve farklı yönleri bilme, vizkosite, yüzeysel gerilime ve buharlaşma basıncı gibi kavramları içeren problemleri çözebilme yeteneği
2 - Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini , etki noktasını ve momenti hesaplayabilme
3 - Akışları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan, sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz, sürtünmeli/sürtünmesiz, laminer/türbülanslı, tek boyutlu/iki boyutlu/üç boyutlu olarak sınıflandırabilme
4 - Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme
5 - Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek
6 - Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış dolayısı ile etkiyen kuvvet ve momentleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabilme
7 - Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine uygulama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020