Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / ETK 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ETK 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
1 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İsmail Ahmet Güney
Dersin Amaçları 1 - Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları sırasında yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek
2 - Toplumun eğitilmiş kesimi olarak, öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak.
3 - Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek bilgileri kazanmış mezunları yetiştirmek
Dersin Tanımı Felsefe ve etik kavramları, Genel ahlak ilkeleri , İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi, Mühendislik etiği kodları ,tasarımda mühendislik etiği, Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri. Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği, Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme, Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Mühendislikte bilgilendirerek kabul etme, Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar, Uzlaşma, Görüşme stratejileri, Mühendislik ve çevre.
Dersin Çıktıları 1 - Profesyonel anlayışa sahip olacaklar
2 - Teknik ve sosyal boyutları kullanarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olacaklar
3 - Objektif düşünebilme becerisi kazanacaklar
4 - Küresel ve ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olacaklar.
5 - Teknik alt yapıyı, toplumu çağdaş toplum düzenine yönelebilecek ve uyum sağlayabilecek biçimde kullanacak.
6 - Meslekle ilgili konularda tartışabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kazanacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Michael Davis Article; “Thinking Like an Engineer: The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession” - Internet
• Mehmet Demirkol; İML 111 İmalat Mühendisliğine Giriş - Bilim ve Mühendislik Etiği - Internet
• Barlas Eryürek; Mühendislik Etiği Ders Notu – Fotokopicide mevcut.
• Türker Hüdaverdi; Mühendislik Etiği Vaka Örnekleri – Internet
• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi·
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024