Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 214E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Malzemeler
İngilizce Engineering Materials
Dersin Kodu
MAK 214E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 2 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Celaletdin Ergun
Dersin Amaçları Öğrenciye tasarım, imalat ve diğer ilgili mühendislik çalışmaları için mühendislik Dersin Amacı malzemeleri konusunda bilgi kazandırmak. Laboratuvar çalışmaları ile malzemelerin fiziksel ve mekanik davranışlarını tanıtarak mühendislik malzemleri arasındaki farklılıkları açıklamak. Öğrencilere hasar türlerini ve mühendislik malzemelerinde tahribatsız muayene tekniklerini kullanmayı tanıtmak
Dersin Tanımı Mühendislik malzemelerinin sınıflandırması. Demir-çelik üretimi. Çelik, dökme demir çeşitleri. Metal ve alaşımların ısıl işlemleri. Demir dışı metaller ve kullanımı. Seramik, polimer ve Kompozit malzemelerin türleri, özellikleri ve imalat yöntemleri. Malzemelerde hasar.Tahribatsız muayene yöntemleri. Mühendislik tasarımında malzeme seçimi
Dersin Çıktıları 1. Isıl işlemleri ve tahribatsız muayene tekniklerini de içeren laboratuar çalışmaları vasıtasıyla malzemelerin fiziksel ve mekanik özeklikleri bilgisini uygulamalı olarak geliştirmek (b, g) Çıktıları 2. Çeliklerin ve dökme demirlerin ısıl işlemlerini tartışarak Demir –Sementit faz diyagramını (Course Learning ve ZSD diyagramını ayrıntılı olarak tanıtmak ve vurgulamak (a, e) 3. Özel uygulamalar için demir dışı metal ve alaşımları seçme becerisi(e) 4. Kimyasal bileşim, içyapı ve mekanik özellikleri bilerek özel uygulamalar için demir esaslı malzemeleri tanıma becerisi 5. Plastiklerin ve seramiklerin içyapısını ve mekanik özellikler ile imalat teknikleri üzerindeki etkisini tanıtmak 6. Karma malzemelerde dayanım artış mekanizmalarını tanıtmak ve karma malzeme imalat yöntemlerini açıklamak 7. Yorulma, sürünme ve plastik deformasyonları da içerecek şekilde malzemelerde hasar türlerini vurgulamak 8. Tahribatsız muayene tekniklerinin prensiplerini anlamak ve bu teknikleri tanımak.
Önkoşullar MAL 201
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Donald R. ASKELAND, “The Science and Engineering of Materials”, 3rd ed., PWS Pub.Co, 1994.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022