Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / RES 103 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknik Resim
İngilizce Technical Drawing
Dersin Kodu
RES 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Aktuna Üstündağ
Dersin Amaçları 1.Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak,
2.Teknik resimler üzerinde ölçülendirme, yüzey işleme sembollerini kullanma becerisi kazandırmak,
Dersin Tanımı Mühendislikte Teknik Resim, Teknik Resim Araç ve Gereçleri, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşler, Görünüşlerin Çizilmesi, Yardımcı Görünüşler, Kesit Görünüşler, Perspektif Çizimin öğrenilmesi ve mühendislik problemlerine aktarılması
Dersin Çıktıları
Önkoşullar RES 103 dersi uygulamalarında kullanılmak üzere, öğrenciler her hafta belirtilen araç ve gereçlerini temin etmiş olarak derslere gelmek zorundadırlar.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar - ALPASLAN Aker Sabiha, Tasarım Mesleki Resim, Yapa Yayınları,1981
- AYDEMİR Cavit, Teknik ve Meslek Resim, İstanbul 2003
- ARSLAN Mehmet, Uygulamalı Teknik Resim, Arslan Yayıncılık, İstanbul.
- ÇAĞLARCA Sadettin, Perspektif Resmi ve Gölge Çizimi, İnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş –
- ÖZÇİLİNGİR Nail, ŞEN İ.Zeki, Meslek Resmi, 3. Baskı, İstanbul, 2004.
- KARAGÖZ Yaşar, Uygulamalı Teknik Çizim, Ege Üniversitesi Basımevi, 7. Baskı, İzmir, 2003.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024