Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 459 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Taşıt titreşimlerine genel bakış, kontrol mekanizması.
2 Taşıtlarda titreşim kaynaklarının sınıflandırılması, yol pürüzlülüğü
3 Motor titreşimleri, Tekerlek titreşimleri, Aktarma organları titreşimleri
4 Taşıt titreşimi irdeleme kriterleri : konfor, seyir emniyeti, zemin yıpranması, yaylanma miktarı.
5 Taşıt titreşim modelleri : Tek nokta modeli (bir, iki ve üç kütleli sistemler), Tek iz modelleri.
6 İki izli modeller (sol ve sağ izler arasındaki yol pürüzlülük ilişkisi).
7 Tekerlek asılış elemanlarının titreşime etkileri. ARASINAV 1
8 Ölçüm ve analiz teknikleri.
9 Ses ve gürültünün fiziksel yapısı, gürültü ölçüm ortamları, gürültünün yayılımı.
10 İzolasyon malzemeleri
11 Taşıtlarda gürültü kaynakları : motor, egzoz, lastik.
12 Gürültü kaynaklarının tespiti için yöntemler. ARASINAV 2
13 Gürültü kontrol teknikleri.
14 Taşıt gürültüsü standartları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023