Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 205E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 3 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu
Dersin Amaçları 1.Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2.Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde öteleme ve dönme, Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu,Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış, Sınır tabaka denklemleri, Sıkıştırılabilir akış, Türbomakinalar, Su darbeleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki ortak ve farklı yönleri bilme, vizkosite, yüzeysel gerilime ve buharlaşma basıncı gibi kavramları içeren problemleri çözebilme yeteneği
2. Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini , etki noktasını ve momenti hesaplayabilme
3. Akışları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan, sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz, sürtünmeli/sürtünmesiz, laminer/türbülanslı, tek boyutlu/iki boyutlu/üç boyutlu olarak sınıflandırabilme
4. Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme
5. Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek
6. Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış dolayısı ile etkiyen kuvvet ve momentleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabilme
7. Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine uygulama
8. Boru sistemlerindeki akışlarda boru sürtünme ve yersel yük kayıpları hesapları yapabilme ve Moody diagramını kullanabilme
9. Cisimlere akış dolayısı ile etkiyen direnç/sürükleme ve taşıma/kaldırma kuvveti kavramını bilme ve ilgili basit hesaplar yapabilme
10. Pompa ve Türbin karakteristiği, tanımlanan bir sistem için doğru pompayı ve türbini belirleyebilme
Önkoşullar MAT 102 MIN FF OR MAT 102E MIN FF OR MAT 104 MIN FF OR MAT 104E MIN FF
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı B.R. Munson, D.F. Young and T. H. Okiishi, W.W. Huebsch, 2010, Fundamentals of Fluid
Mechanics, 6th Edition, J. Wiley and Sons.
Diğer Referanslar F. M. White, 2005, Fluid Mechanics, 5th Edition, McGraw Hill.
Robert W. Fox and Alan T. McDonald, Introduction to Fluid Mechanics, John Wiley & Sons Inc., New-York 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020