Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 214E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Malzemeleri
İngilizce Engineering Materials
Dersin Kodu
MAK 214E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ersan Üstündağ
Dersin Amaçları 1. Öğrenciye tasarım, imalat ve diğer ilgili mühendislik çalışmaları için mühendislik malzemeleri konusunda bilgi kazandırmak.
2. Laboratuvar çalışmaları ile malzemelerin fiziksel ve mekanik davranışlarını tanıtarak mühendislik malzemeleri arasındaki farklılıkları açıklamak.
3. Öğrencilere hasar türlerini ve mühendislik malzemelerinde tahribatsız muayene tekniklerini kullanmayı tanıtmak.
Dersin Tanımı Mühendislik malzemelerinin sınıflandırması. Demir-çelik üretimi. Çelik, dökme demir çeşitleri ve kullanım yerleri. Metal ve alaşımların ısıl
işlemleri. Demir dışı metaller ve kullanımı. Seramik, polimer ve kompozit malzemelerin türleri, özellikleri ve imalat yöntemleri. Malzemelerde hasar.Tahribatsız muayene yöntemleri. Mühendislik tasarımında malzeme seçimi.
Dersin Çıktıları Bu dersi bitiren öğrenciler;
1.Isıl işlemleri ve tahribatsız muayene tekniklerini de içeren laboratuar çalışmaları vasıtasıylamalzemelerin fiziksel ve mekanik özeklikleri bilgisini uygulamalı olarak geliştirmek (b, g)
2.Çeliklerin ve dökme demirlerin ısıl işlemlerini tartışarak Demir –Sementit faz diyagramınıve ZSD diyagramını ayrıntılı olarak tanıtmak ve vurgulamak (a, e)
3.Özel uygulamalar için demir dışı metal ve alaşımları seçme becerisi(e)
4.Kimyasal bileşim, içyapı ve mekanik özellikleri bilerek özel uygulamalar için demir esaslımalzemeleri tanıma becerisi
5.Plastiklerin ve seramiklerin içyapısını ve mekanik özellikler ile imalat teknikleri üzerindekietkisini tanıtmak
6.Karma malzemelerde dayanım artış mekanizmalarını tanıtmak ve karma
malzeme imalatyöntemlerini açıklamak
7.Yorulma, sürünmeve plastik deformasyonları da içerecek şekilde malzemelerde hasartürlerini vurgulamak
8.Tahribatsız muayene tekniklerinin prensiplerini anlamak ve bu teknikleri tanımak.
Önkoşullar MAL 201
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Donald R. ASKELAND, “The Science and Engineering of Materials”, 3rd ed., PWS Pub.Co, 1994.
Materials Laboratory Manual, ITU, 1998, and
Course Hand-out Materials
Diğer Referanslar W.F. Smith, “Principles of Materials Science and Engineering”, 2nd, ed., McGraw Hill, New York, 1990.
J.F. Shackelford, “Introduction to Materials Science for Engineers”, 3rd ed, McMillan Pub. Co., 1992.
W. D. Callister, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley & Sons, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020