Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 312E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konular
1 Mühendislik ölçmelerinde temel kavramlar. Birim sistemleri ve birimler. Hata ve hata analizi.
2 İstatistiksel analiz. Olasılık. Beklenti ve özelikleri: Varyans, standart sapma, medyan. Poisson
dağılımı. Normal dağılım.
3 Tahmin teorisi. Örnekleme. Chi-kare ve t-dağılımları. Güvenirlik/anlamlılık aralıkları. Hipotez testleri. Deneysel verilere eğri uydurma.
4 Geçici ve sürekli hal cevapları. Frekans cevabı.
5 Sistem tanımlama: Birinci ve ikinci mertebe sistemler.
6 Sinyal işleme: Filtreler ve yükleme.
7 Sinyal işleme: İşlevsel kuvvetlendiriciler ve aktif filtreler.
8 Spektrum analizi: Periyodik sinyaller. Sinüs ve kosinüs serileri.
9 Genlik ve faz spektrumları.
10 Köprüler ve “strain gage”ler. Maksimum akım ve sıcaklık kompanzasyonu.
11 Köprüler ve değişken impedanslı algılayıcılar.
12 Modülasyon: AM Modülasyon. Demodülasyon. FM Modülasyon.
13 Gürültü: Sinyal/Gürültü oranı. Güç spektral yoğunluğu.
14 Gürültü kaynakları ve gürültü önleme.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020