Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 403E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulamalı Makina Projesi
İngilizce Applied Machine Design
Dersin Kodu
MAK 403E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 1 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hacı Abdullah Taşdemir
Dersin Amaçları 1. Tasarımdan imalata tüm süreçlerden geçerek tasarımın önemini yaşayarak öğretmek
2. Yaratıcılık ve yenilikçilik yeteneğini geliştirmek.
3. Mühendislik ve tasarım bilgilerini özel bir probleme uygulayabilme becerisi kazandırmak.
4. Tamamen yeniye yönelik bir Tasarım faaliyeti için çözüm arama tekniklerini öğretmek.
5. Grup çalışması bilincini oluşturmak.
Dersin Tanımı Tasarıma giriş, tasarım metodolojisi. Tasarımın fazları, istekler listesi, fonksiyon strüktürüoluşturma, çözüm arama yöntemleri, fonksiyonel sentez. Özel bir problem için çok sayıda çözümoluşturulması. En uygun çözümün seçilmesi ve projelendirilmesi. Projenin sunulması,tartışılması. İmalat safhasına geçiş. Deneme çalışması. Yarışma.
Dersin Çıktıları 1. Tasarım uğraşısının adımları hakkında bilgi edinir(c)
2. Tamamen yeniye yönelik bir tasarım için çözüm arama becerisi kazanır.
3. Temel mühendislik ve tasarım bilgilerini yeni bir ödeve uygulayabilme becerisi kazanır(d)
4. Malzeme seçimi ve imalat bilgilerini özel bir tasarıma uygulayabilme becerisi kazanır.
5. Yeniye yönelik bir ödevi projelendirip jüri önünde sunma becerisi kazanır(e,g)
6. Tasarım faaliyetinin gerektirdiği yaratıcılık yeteneğini geliştirir
7. Verilen ödevi yerine getiren bir teknik sistem/makina/araç imal edebilme yeteneğini geliştirir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024