Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
4 5 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Onur Tunçer
Dersin Amaçları 1. Akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini tanıtmak
2. Akış problemlerini tanımlamak, formüle etmek, akışı belirleyen denklemleri sadeleştirmek ve bunları akış problemlerinin çözümünde kullanabilmek
Dersin Tanımı Temel kavramlar ve tanımlar. Akışkan kinematiği. Akışkan statiği. Manometreler ve basınç ölçümü. Akışkan içerisindeki bir cisme etki eden hidrostatik kuvvetler. Katı cisim öteleme ve dönmesi. Sistemler ve kontrol hacimleri için kütle, momentum ve enerji korunum denklemleri. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları. Akım fonksyonu ve potansiyeli. Boyut analizi ve benzerlik. Boru içerisinde viskoz akış. Laminer ve türbülanslı sınır tabakalar. Borularda küçük ve büyük kayıplar. Cisim etrafında akış. Sınır tabaka denklemleri. Sıkıştırılabilir akış. Turbomakineler. Su çekici.
Dersin Çıktıları 1.Akışkan kavramı hakkında bilgi sahibi olmak, sıvılar ile gazlar arasındaki benzerlikleri ve farkları bilmek, viskozitei yüzey gerilimi ve su buharı ile ilgili problemleri çözebilmek. [a3,c1,d2,e2,h1]
2.Akışkan içerisindeki yüzeylere etki eden hidrostatik kuvvetleri, momentleri ve bileşkenin etki ettiği noktayı hesaplayabilmek. [a3,c1,e3,h2]
3.Akışları yeknesak/yeknesak olmayan, sürekli rejimde olan/olmayan, sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz, laminar/turbulent, 1B/2B/3B şeklinde sınıflandırabilmek. [e2,c1,g2,h1]
4.Kütle ve hakim debileri ile akışın ortalama hızını hesaplayabilmek. [a3,b2,c2,e2,h2]
5.Basınç, hız, kütle debisi ölçüm tekniklerini öğrenmek.[a2,b3,f1,h1]
6.Kontrol hacmi kavramını kullanarak durağan yahut dönen koordinat eksenlerinde Reynolds Transport Teoremi vasıtasıyla lülelere, valflere yahut kıvrımlara etkiyen kuvvetleri hesaplayabilmek. [a3,b1,c3,e3,f1,h2,i2,j2,k2]
7.Boyut analizi kullanarak akış problemlerini modelleme ve benzerlik yolu ile çözebilmek. [a3,b3,c3,d2,e3,f1,g2,h1,j1,k2]
8.Hesap yaparak yahut Moody Diyaramı kullarak boru içerisindeki kayıpları ve dirençleri hesaplayabilmek. [a3,b1,c1,e2,f1,g1,h2,i1,j1,k2]
9.Akışkan içerisindeki cisimlere etkiyen kaldırma ve sürükleme kuvvetleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili basit hesapları yapabilmek.[a3,b2,c1,e2,f1,g1,h2,i1,j1,k2]
10.Sıkıştırılabilir akışın özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak. [a2,b1,e1,i1,k2]
11.Su çekici hakkında bilgi sahibi olmak. [a1,e1]
12.Pompa ve türbin karakteristiği hakkında bilgi sahibi olmak, verilen bir akış sistemi için doğru türbin yahut pompayı seçebilmek [a1,b1,c1,d1,e1,f1,h1,k2]
Önkoşullar MAT102/ MAT102E veya MAT104/ MAT104E
Gereken Olanaklar Ödevlerde bilgisayar kullanımı gerekebilir
Diğer
Ders Kitabı 1.F. M. White, “Fluid Mechanics”, 5th Edition, McGraw Hill, 2005
2.B.R. Munson, D.F. Young and T. H. Okiishi, “Fundamentals of Fluid Mechanics”, 5th Edition, J. Wiley and Sons, NewYork, 2006.
Diğer Referanslar 3.F. M. White, “Fluid Mechanics”, 4th Edition, McGraw Hill, 1999, Türkçe çevirisi, Kadir Kırkköprü, Erkan Ayder, Literatur Kitabevi, 2004
4.R.W. Fox, A.T. McDonald, “Introduction to Fluid Mechanics”, 4th Edition (SI)
5.V.L. Streeter, E.B. Wylie, “Fluid Mechanics”, Mc Graw Hill, 1983.
6.J.H. Shames, “Mechanics of Fluids”, Mc Graw Hill, 1992.
7.E.B. Wylie, “Fluid Mechanics”, Mac Graw Hill, 1983
8.Çengel, Y., Cimbala, C, “Fluid Mechanics”, 1st Edition, Mac Graw Hill, 2007, Türkçe Çevirisi, Ed. Tahsin Engin, Güven Kitabevi, 2008
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020