Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 4032 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metallerin Plastik Şekillendrl
İngilizce Metal Forming
Dersin Kodu
MAK 4032 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şafak Yılmaz
Dersin Amaçları Yöntemlerin prensip ve teknolojileri hakkında bilgi kazandırmak
2. Öğretilen matematik modelleme yöntemlerinin pratik plastik şekil verme işlemlerinde uygulanması 3. Malzeme özellikleriyle plastik şekil verme işlemleri arasındaki ilişkilerin öğretilmesi
4. Verilen bir parçanın üretimi için en uygun ve ekonomik plastik şekil verme yönteminin, makina, teçhizat ve kalıp sisteminin tasarlanması veya seçilmesinin öğretilmesi
Dersin Tanımı Elastisite ve plastisitenin temelleri, malzemelerin akma eğrileri ve plastisiteyle ilgili mekanik özellikler, kütlesel şekillendirilebilirlik. Plastik şekillendirme işlemlerinin analizi, kütlesel şekillendirme yöntemleri, haddeleme, çubuk ve tel çekme, ekstrüzyon, açık kalıpta ve kapalı kalıpta dövme işlemleri. Sac şekillendirme yöntemleri, kesme, bükme germe işlemleri. Metallere plastik şekil vermede FEM ve bilgisayar kullanımı
Dersin Çıktıları Elastisite ve plastisite teorilerinin temelleri, malzemelerin elastik-plastik davranışı, malzeme-kalıparayüzü etkileri, şekillendirme için gereken kuvvet, güç, enerji vs. nin hesaplanmasında kullanılantemel ve bilgisayarlı yöntemler hakkında bilgi(e,l)
2. Sıcak ve soğuk dövme, ekstrüzyon, haddeleme, çekme ve sac şekillendirme teknolojileri hakkında bilgi
3. Öğrencilerin metal şekillendirme kalıpçılığı ve kullanılan pres, tezgah ve makinalar hakkında bilgi vegörüş kazandıklarını göstermeleri.
4. Öğrencilerin proses-malzeme-donanım ilişkilerini kavradıklarını göstermeleri
5. Öğrencilerin verilen bir parçanın üretimi için en uygun ve ekonomik plastik şekil verme yönteminin,makina, teçhizat ve kalıp sisteminin tasarlanması veya seçilmesi konusunda kazandıkları bilgiyi
göstermeleri(c,l)
6. Öğrenciler verilen bir parçanın üretiminde alternatif iki plastik şekil verme yöntemini ekonomikolarakkarşılaştırabilmeleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Yıl içi sınvaları ortalaması 40/100 olması
Ders Kitabı Metal Forming, Mechanics and Metallurgy, William F. Hosford & Robert M.
Caddell, Prentice Hall Int., Englewood Cliffs NJ, 1983.
Diğer Referanslar Metallere Plastik Şekil Verme, L. Çapan, Çağlayan Yay., 1999
Metal Forming: Fundamentals and Applications, T. Altan, S. Oh, H. Gegel, ASM Int., Metals Park, Ohio, 1995.
Manufacturing Processes and Equipment, G.Tlusty, Prentice Hall, 2000.
Handbook of Metalworking, Kurt Lange Ed., McGraw Hill Book Co., 1985.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022