Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 104E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makina Mühendisliğinde Bilgisayar Programlamaya Giriş (C)
İngilizce Introduction To Computing In Mechanical Engineering (C)
Dersin Kodu
MAK 104E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 3 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kubilay Yay
Dersin Amaçları 1) Özel programlama ortamıyla yeterince aşina olunmasını sağlamak
2) Temel programlama mantığının ve tekniklerinin kavranmasını geliştirmek
3) Bir programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmek
4) Bilimsel ve Mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin, bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek
5) İleri düzey programlama dili kullanarak öğrencilerin problemleri analiz etme ve çözme yeteneğini geliştirmek
Dersin Tanımı C ile programlamaya giriş; giriş/çıkış işlemleri; hafıza yapısı, matematiksel operatörler, Algoritmalar, if, if/else, while yapıları, atama operatörleri; azaltma/artırma operatörleri, Döngü temelleri, Mantıksal operatörler, Eşitlik/atama operatörleri, Modüller, Kütüphane fonksiyonları, Fonksiyonlar, Özyinelemeye karşı yineleme, Diziler, İşaretçiler, Referans yöntemiyle bubble sıralamasının kullanılması, Karakterler ve katar temelleri, Veri hiyerarşisi, Rastgele veri yazma/okuma, Bilimsel görselleştirmeye giriş, Yapı tanımlamaları
Dersin Çıktıları 1) Programlama dilinin sözdizimini ve yapısını anlayabilecek
2) Bir problemi analiz edebilecek ve algoritma geliştirebilecek
3) Bir programı test edebilecek, derleyebilecek, hata ayıklayabilecek ve doğrulama yapabilecek
4) Prosedürel, prosedürel olmayan, mantık, fonksiyonel pratik programlama becerilerini geliştirecek
5) Problem çözmede gereken ilgili kütüphanelerleri seçip kullanabilecek
6) Kapsamlı örneklerin gereksinimlerini karşılamak için bir program tasarlayabilecek
7) Uygun bir programlama dökümanı ve rapor yazabilecek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrenciler dönem içi verilen 2 ödevin 2'sini de vermek ve 3 adet Quiz'den en az 2'sine girmek zorundadır aksi taktirde VF notu alır.
Ayrıca aynı ödevi verenlerin notu kendi aralarında paylaştırılır. Örnek ödev 100 aldıysa ve 4 kişi aynı ödevi verdiyse 25 olarak paylaştırılır.
Ders Kitabı C How to Program, 5/e, Deitel
İTÜ kütüphanesinden e-kitap olarak erişmek mümkün
Diğer Referanslar C ++ Books Names
1-) You Can Program in C++ - A Programmer's Introduction
2-) Thinking in C++
3-)Theory and Problems of Programming with C++
4-) The C++ Programming Language, 3rd Edition
5-) Modern C++ Design Generic Programming and Design Patterns Applied
6-) Essential C++
7-) Data Structures and Problem Solving in C++
8-) C++ Standard Library - A Tutorial and Reference
9-) C++ How to Program, 5th Edition
10-) C++ for Business Programming, 2nd Edition
11-) Accelerated C++ Practical Programming by Example
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023