Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 226 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Iç Mim.Tarih,Kuram &Elştri III
İngilizce History,Theory and criticism in Interior Architecture III
Dersin Kodu
ICM 226 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. Farklı uygarlıkların/dönemleri mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,
5. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı 16.yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların/dönemlerin mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kavramsal arkaplan, kuram ve eleştiri; kültürlerarası ilişkiler ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar; iç mimarlık örneklerinin karşılaştırmalı analizi ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
I. Mekanı biçimlendiren coğrafi, tarihsel, sosyo-kültürel, ideolojik, politik, ekonomik ve dînî değişkenlerin rolü hakkında bilgi,
II. Tarihi süreç içerisinde, farklı uygarlıklara/dönemlere ait seçilmiş mekan örneklerini, iç mimari bileşenler bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi,
III. Mimarlık-iç mimarlık ortamını/kuramlarını oluşturan düşünsel arkaplanı sorgulama becerisi,
IV. İlgili konularda araştırma yapma becerisi,
V. Eleştirel okuma, düşünme ve ifade becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Kuban, D., 2007. Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınevi, İstanbul.
Minor, V.H., 1999, Baroque & Rococo : art & culture, Harry N. Abrams,
Kuban, D., 1958. Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekân Teşekkülü, İTÜ Yayınları,. İstanbul.
Sutherland Harris, A., 2005, Seventeenth-Century Art & Architecture, Laurence King Publisher, Londra
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020