Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 111E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje I
İngilizce Project I
Dersin Kodu
TES 111E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İmge Akçakaya Waıte Jr
Dersin Amaçları 1. Bireysel öğrenme alışkanlığının kazandırılması.
2. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/peyzaj/bina/iç mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi
farklı ölçeklerdeki çıktıları analiz etme, yorumlama ve bunlarla ilgili düşünceleri farklı ifade
tekniklerinden yararlanarak anlatabilme becerilerinin kazandırılması.
3. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/bina/mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi farklı
ölçeklerdeki çıktıları ve çevreyi irdeleyici bir gözle görme, bunlara ait bileşenlerini tanıma.
4. İnsan eylemleri, insan eylemlerinin yerine getiriliş biçimlerini sorgulama becerilerinin kazandırılması.
5. Temel mesleki terminolojiyi kullanabilme becerisinin kazandırma.
Dersin Tanımı Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini uygulayabilme;
kentsel/çevresel/yapısal /mekânsal/nesneye ilişkin düşünce geliştirme; bunları anlama, yorumlama ve
temsil etme; 2 ve 3 boyutlu çizimlerle modelleme; tasarım aracılığıyla bilgisayarda çizim tekniklerini,
verilen tasarım problemi üzerinde kullanma; görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisini
uygulama; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirme;
kentsel/yapısal/çevresel/ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve ilişkisinin yalın ve küçük tasarım denemeleri
yoluyla tartışılması; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Kente/çevreye/yapıya/iç mekana/obje-nesneye ilişkin doğal kültürel, tarihi analiz çalışmalarını yapma
becerilerini geliştirirler.
2. Eleştirel düşünme becerisini geliştirirler.
3. Verilen planlama/tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma ve analitik problem çözme
becerisini geliştirirler.
4. Verilen planlama/tasarım probleminin çözümüne üzerinden anlatım teknikleri dersine öğrendikleri
grafik anlatım becerisini ve biçimsel kompozisyon becerilerini geliştirirler.
5. Takım çalışması becerilerini geliştirirler.
6. Örneklerden yararlanarak tasarlama ve sunum becerisini geliştirirler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Francis D.K. Ching, Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı bir Süreç: Çizim; çev. Çelen Birkan, YEM, 2003
Diğer Referanslar Francis D.K. Ching, Architecture, Form, Space & Order, 1979
Francis D.K. Ching, Architectural Graphics, Architectural Press, 1984
David A. Davis, Theodore D. Walker, Plan Graphics, Wiley, 2000
Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl, Mimarlık'ta Teknik Resim, YEM, 2004
John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, 1995
Andrea Deplazes (ed.), Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures, a
Handbook, Birkhäuser, 2005
Robert Harbison, Thirteen Ways: Theoretical Investigations in Architecture, MIT Press, 1997
Paul Shepheard, What is Architecture?: An Essay on Landscapes, Buildings, and Machines,
MIT Press, 1994
Bruno Zevi, (çev. D. Divanlıoğlu), Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, Birsen Yayınları, 1990
Le Corbusier, Mimarlık Öğrencileriyle Söyleşi, YKY, 2007
Giritlioğlu, C., Şehirsel Mekan Öğeleri ve Tasarımı, İ.T.Ü Mimarlık Fak., İstanbul 1998
Laseau, P., Graphic Thinking for Architects and Designers, NewYork: Van Nostrand Reinhold,
(Other References) 2001.
Reid, G,W., From Concept to Form in Landscape Design, Van Nostrand Reinhold, NewYork,
1993
Moughtin, C., Urban Design: Street And Square, Butterworth-Heinmann, İngiltere, 1992
Vandyke, S., From Line to Design, Design Graphics Communication, 3. Edition, New York:
Van Nostrand Reinhold Company, 1990
Joseph De C., Lee E. K., Time-Saver Standards for Site Planning, New York : Mcgraw- Hill,1984.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020