Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 324E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarımda Göstergebilim ve Anlambilim
İngilizce Semiology & Semantics in Design
Dersin Kodu
EUT 324E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Özge Çelikoğlu
Dersin Amaçları 1.Tasarımcı-ürün-kullanıcı ilişkisinin tasarım göstergebilimi açısından ele alınması amaçlanmaktadır.
2.Tasarımcı-ürün-kullanıcı ilişkisinin ürün anlambilimi açısından ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Endüstri ürünlerinde göstergebilimsel çözümlemenin önemi ve boyutları, Ürün Anlambiliminde zihinsel dünya ve kavramsal ön koşullar, Ürünlere ilişkin bilgiler ve imgeler, İnsan-nesne-toplum sisteminin işlevsel özelliği ve anlamsal yapısı, Ürün anlam profili, Ürün, kullanıcı kültürü, firma; kavramları, imgeleri, kimlikleri, Ürünlerin çok yönlü bağları ve türlendirme özellikleri, Nesnelerin okunabilirliği, Biçim elemanlarının anlambilimsel çözümlenmesi, Tasarım sürecinde anlatım biçimleri, Ürün anlambilimine dayalı tasarım davranışları, Tasarım akımları ve eğilimleri, Tasarım stillerinin anlambilimsel açıklaması, Tasarımın göstergebilimsel karakterini öğrenilmiş bilgilerle sorgulama.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020