Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 332E - Yapım Yönetimi ve Ekonomisi
 

MIM 332E - Yapım Yönetimi ve Ekonomisi

Dersin Amaçları

1. Mimarın yapı üretim süreci içindeki rolünü, işlevlerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak;
2. Yapım Yönetimi Yaşam Döngüsü, Yönetim ve ekonomi kavram, kuram, araç ve tekniklerini tanıtmak;
3. İnşaat sektörünün tüm düzeylerine (ulusal, firma, proje ve işlem) yönelik ekonomik ve yönetimsel sorunlar konusunda bilgi vermek;
4. Tasarım yönetimi ve inşaat yönetimine ilişkin yönetim ve ekonomik analiz tekniklerini öğretmek;
5. Mesleğin uygulandığı yasal ve kuramsal sınırlar içinde mesleki uygulamaya yönelik becerikazandırmak.

Dersin Tanımı

Temel kavramlar. Yapı üretiminde rol alanlar. İnşaat sektörünün durumu. Yapı üretim sürecindeyönetimsel ve ekonomik kararlar ve düzeyleri (sektör, firma, proje, işlem). Proje ve Yapım Yönetimi Yaşam Döngüsü, Bilgi Alanları, Araç ve Teknikler. Sistem olarak inşaat sektörü; kuruluşlar, işlevler, çevre elemanları. Tasarım ve yapım firmaları: işlevleri, örgütlenme biçimleri. İnşaat yatırımlarının değerlendirilmesi; fizibilite çalışmaları. İş usulleri, örgütlenme biçimleri ve sözleşmeler. Maliyet yönetimi; maliyet tahmini, planlaması ve denetimi, binayapımında maliyeti etkileyen faktörler. Süre ve kaynak yönetimi; süre ve kaynak tahmini,planlaması ve denetimi. Şantiye yönetimi; şantiye planlaması, iş ilerlemesi denetimi. Risk yönetimi; risk planlaması, denetimi. Kalite yönetimi; kalite planlaması, denetimi, şartnameler.Enformasyon yönetimi; yapım yönetiminde enformasyon sistemleri. Yapı üretiminde üretkenlik;Mimarın yapı üretim sürecinin çeşitli evrelerindeki rolleri. Yapı üretiminde mevzuat. Mimarın mesleki sorumlulukları. İlerlemenin kontrolu, değişiklikler, talepler, çatışmalar, anlaşmazlıklar, ilerlenmenin tespiti, hakedişler, projenin teslimi. Bina maliyeti hesabı, proje planlaması ve programlaması, ve fizibilite çalışmaları üzerine uygulamalar; inşaat projelerinde sürdürülebilirlik; yapı işletmesi; şantiye yönetimi; şantiye atık yönetimi; stratejik yönetim; uyuşmazlık çözüm yöntemleri; liderlik ve motivasyon; yalın üretim.

Koordinatörleri
Fatma Pınar Çakmak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020