Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 424E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe yaratıcı kentler
İngilizce Creative Cities
Dersin Kodu
SBP 424E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Kerimoğlu
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, literatürdeki tartışmalar ve gelişen uygulama çalışmalarına bağlı olarak, yaratıcı kentlerin önemini vurgulamak, ekonomik yapının mekansal gelişmeye olan katkılarını ortaya koymak ve bu doğrultuda kentsel gelişme stratejilerini tartışmaktır.
Dersin Tanımı Yaratıcılık nedir, yaratıcı sektörlerin tanımı ve kentsel alanlardaki gelişimi, yaratıcı kentsel gelişme, yaratıcı sektörler ve kentsel ekonomik yapı, yaratıcılık ve şehirsel politikalar, yaratıcılık ve şehirsel mekandaki gelişmeler, yaratıcı kent tanımı ve özellikleri, yaratıcı kent örnekleri ve özellikleri, global ve bölgesel ölçekte kentsel rekabet unsurları, yaratıcı sınıfın kentsel işgücü yapısı içerisindeki rolü, yaratıcı kümelerin kentsel mekan içerisindeki rolü
Dersin Çıktıları 1- Kentsel ekonomik ve sektörel yapıyı analiz edebilme
2- Ekonomik ve sektörel gelişmeler ile kentsel mekan ilişkisini kurabilme
3- Ekonomik gelişmelerin kentsel politikalara etkisini analiz edebilme
4- Sektörel yapının kentsel ekonomik ve mekansal stratejilere etkisini değerlendirebilme
5- Teknoloji, bilgi ve yaratıcılığın önemini kavrama
6- Kentsel ve bölgesel rekabetin önemi
7- Yaratıcılığın kentsel rekabetteki önemi
8- Kentsel dinamiklerin anlaşılması ve özümsenmesi
9- Güncel gelişmelere bağlı stratejik karar üretebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Landry, C., 2000, ‘the Creative City: A Toolkit for Urban Innovators’, London: Comedia
Cooke, P., Lazzaretti, L., 2008, ‘Creative Cities, Cultural Clusters And Local Economic Development’, Edward Elgar Publishing
Kratke, S., 2011, ‘the Creative Capital of Cities’, Wiley-Blackwell
Florida, R., 2002, ‘The Rise of the Creative Class: And how it’s transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life’, New York, Basic Books
Florida, R., 2005, ‘The Flight of the Creative Class’, New York, Routledge
Diğer Referanslar ISOCARP 2005, ISOCARP Review, “Making Spaces for the creative economy”, Published by ISOCARP, 2005
DCMS 2001, (Department for Culture, Media and Sport), “Creative Industries Mapping Document” 2001, DCMS, London
Landry, C., 2006, ‘The art of city-making’, London: Earthscan
O’Connor, J., 2007, ‘Creative Cities, the role of creative industries in regeneration’, RENEW Intelligence Report, April 2006
UNESCO, 2004, ‘Creative Cities - promoting social and economic development through cultural industries’, November 2004
UNCTAD, 2008, ‘Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making’
www.unctad.org
www.nesta.org.uk
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020