Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 101E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Tasarımı ve Temsil
İngilizce Landscape Design & Representation
Dersin Kodu
PEM 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Tasarımda düşüncenin söyleme dönüşerek, problem çözme yetisinin geliştirilmesi
2. Kırsal/kentsel çevrenin analizine yönelik temel prensiplerin kavranması ve bunların çeşitli temsil yöntemleri ile aktarımını sağlama becerisinin geliştirilmesi
3. Tasarımın, fikrin, çevre analizlerinin, doğal ve yapay dokuların, kentsel doku ve örüntülerin temsiline yönelik araç ve yöntemlerin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Peyzaj tasarımına giriş, doğal ve yapay doku kayıtları, kentsel doku ve örüntüler ve bunların soyutlanarak temsiline yönelik anlatımlar, analog ve dijital yöntemlerle üç boyutlu anlatımlar, plan ve kesit üretimi, temsil teknikleri; kolaj üretimi, haritalama, diyagram üretimi
Dersin Çıktıları I. Tasarım fikri ve problemi üzerine eleştirel düşünebilme,
II. Kırsal ve kentsel çevreye ait analiz yapabilme
III. Gerçekleştirdiği analizler üzerinden harita ve diyagramlar üretebilme
IV. Tasarım düşüncesini 2 ve 3 boyutlu olarak görselleştirebilme/temsil etme yetisini kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020