Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 113E - Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar
 

TES 113E - Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere yaratıcılık, tasarım ilkeleri, tasarım elemanları üzerine kuramsal ve uygulamaya
yönelik bilgilendirme sürecini vermek
2. Öğrencinin düşünseli görsele çevirme sürecini, sistematiğini anlaması ve kazanması.

Dersin Tanımı

Tasarım elemanları; nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri; tekrar,
ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı;
algı psikolojisi, geştalt ilkeleri (yakınlık, benzerlik, şekil-zemin vb), görsel yanılsama. Mekan
Kavramı; iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, şehirsel mekan geometrisi. Doğal ve
yapay çevrenin analizi (ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama). Desen bilgisi (nokta,
çizgi, aksanlı çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi). Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri.

Koordinatörleri
Melih Bozkurt
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019